Blue Flower

Znalezione obrazy dla zapytania ŚWIĘTO PATRONA przedszkola janusza korczaka

„Nie bij, nie zawstydzaj, nie strasz, nie krzycz, nie lekceważ;
 pocałuj, przytul, pochwal, posłuchaj, pociesz”. - Janusz Korczak -

W dniu 21 listopada w przedszkolu obchodziliśmy święto naszego patrona, którym jest Janusz Korczak. Oficjalne nadanie imienia i odsłonięcie tablicy odbyło się końcem października 1973 r., z udziałem społeczności przedszkolnej oraz licznych gości. Każdego roku nasze przedszkole podejmuje działania przybliżające  tę wybitną postać. Janusz Korczak był pisarzem, pedagogiem, lekarzem, publicystą, działaczem społecznym, wielkim orędownikiem praw dziecka, autorem audycji radiowych wygłaszanych pod pseudonimem „Stary Doktor”, zginął w Treblince w 1942 roku. Idea pedagogiki korczakowskiej jest źródłem inspiracji dla nauczycieli przedszkola, a także została włączona do pracy dydaktyczno - wychowawczej. Janusz Korczak jako pierwszy walczył o prawa dziecka, uznając je za pełnowartościowego człowieka od momentu narodzin przez kolejne etapy swojego życia. Wyrażamy szacunek dla tych idei, uniwersalność i ponadczasowość jego prawd głoszonych wobec dzieci.

Z okazji dnia patrona odbyły się we wszystkich grupach wiekowych zajęcia przybliżające osobę Janusza Korczaka: wiersze o patronie, zapoznanie z twórczością min.  fragmenty książki: „Król Maciuś pierwszy”. Postać Króla Maciusia  pozwoliła poznać prawa dziecka i literaturę Korczaka. Przybliżając dzieciom wybrane prawa dziecka nauczycielki zwróciły uwagę na fakt, że z każdego prawa wynikają również pewne obowiązki. Przedszkolaki wykonały  portret patrona i uczestniczyły  w przygotowanych zabawach.

Na zakończenie każda grupa  wspólnie odśpiewała hymn przedszkola.  By uczcić pamięć i bliżej ukazać postać Janusza Korczaka na stronie internetowej naszego przedszkola istnieje zakładka poświęcona Jego osobie. Jesteśmy dumni, że nasze przedszkole nosi imię Janusza Korczaka.  Mamy nadzieję, że za  rok  spotkamy się wszyscy, aby uczcić jego pamięć i przypomnieć, jak wielkim był człowiekiem. Chcemy, aby dzieci znały postać Janusza Korczaka i odnosiły się do niego zarówno z szacunkiem, jak i z sympatią. Nasz patron - Janusz Korczak czynił dobro i uczył jak być dobrym. Pragniemy rozbudzać i rozwijać wrażliwość na dziecko, drugiego człowieka.

Podobny obraz

W związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Prezydent Andrzej Duda nadał pośmiertnie  Ordery  Orła Białego, najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, 25 wybitnym Polakom. Wśród odznaczonych znalazł się również Janusz Korczak. Odznaczenie jest wyrazem najwyższego szacunku wobec  znamienitych zasług poniesionych dla chwały, dobra  i pożytku Polski.