Blue Flower

W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM OKRESU ROZLICZENIOWEGO Z DNIEM 31.12.2018r. ZWRACAMY SIĘ Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ O ZGŁASZANIE W GRUPACH EWENTUALNYCH NIEOBECNOŚCI DZIECKA
W OKRESIE OD 24-31.12.2018.
ODPISY ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ WYPŁACANE BĘDĄ NA KONTO PO UZUPEŁNIENIU FORMULARZU Z NUMEREM KONTA I ZŁOŻENIU GO W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH DO DNIA 18.12.2018