Blue Flower

Obraz może zawierać: 3 osoby, ludzie stoją

Obraz może zawierać: 10 osób, ludzie stoją

7 grudnia 2018 roku w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Młp odbyła się uroczystość z okazji obchodów Święta Niepodległości zorganizowana przez nasze przedszkole we współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca „Rochy” w ramach projektu: „Rochy i przedszkolaki dla Niepodległej” . Starszaki z Publicznego Przedszkola Nr 2 im. Janusza Korczaka w Sędziszowie Małopolskim po raz kolejny udowodniły, że kochają Polskę. Tym razem zaprezentowały na deskach sceny sędziszowskiego domu kultury montaż słowno-muzyczny „A co to jest wolność?” oraz zatańczyły taniec narodowy - chodzony. Gościnnie wystąpiły również dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim z tańcem krakowiak. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to szczególna okazja do kształtowania w dzieciach postaw patriotycznych, przywiązania do swojej ojczyzny, ziemi, obyczajów, kultury narodowej. To okazja do wychowywania nie tylko młodego pokolenia, ale także dorosłych w duchu tych wartości.

W uroczystości uczestniczyli pracownicy przedszkola, rodzice, dziadkowie oraz zaproszeni goście: Pani Bernadeta Frysztak - Wicestarosta Powiatu ropczycko-sędziszowskiego, Pan Bogusław Kmieć Burmistrz Sędziszowa Młp., Pan Andrzej Bączkowski etatowy członek zarządu powiatu ropczycko sędziszowskiego., Przewodniczącą Zarządu Osiedla Nr 1, Pani Teresa Pawłowska, Prezesi Spółdzielni Mieszkaniowych w Sędziszowie Młp. Sławomir Koziarz, Wojciech Bieszczad, dyrektorzy Publicznych i Niepublicznych Przedszkoli i Szkół Podstawowych w Sędziszowie Młp.

Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor Przedszkola Renata Śliwa, która powitała zaproszonych gości oraz zaprezentowała inicjatywy podejmowane przez nasze przedszkole w ramach obchodów 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Były to m.in.: ukazywanie wspólnie piękna naszego kraju w konkursach plastycznych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, udział w konkursach recytatorskich, lekcjach patriotyzmu w bibliotece pedagogicznej, spotykaniu z pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej, wspólnie z mieszkańcami naszego osiedla, członkami rodzin i gośćmi, którzy zaszczycali nas swoją obecnością śpiewaniu pieśni patriotycznych w naszym „Zielonym Zakątku”. Nie ominęły nas wycieczki w miejsca pozwalające poznać lokalną historię, uroczystości mające uczcić rocznicę 11 Listopada oraz 3- Maja. Biliśmy rekord w 4- ro zwrotkowym śpiewaniu hymnu narodowego pod niebem gdzie przelatywało 100 gołębi na stulecie niepodległości. Przygotowaliśmy wreszcie stroiki dla niepodległej i 100 kartek ukazujących nasze miasto Sędziszów Małopolski- naszą małą ojczyznę. Zapraszając do obejrzenia występów dzieci na scenie pani dyrektor podkreśliła, że dzięki udziałowi w tego typu uroczystościach rozbudzamy wśród najmłodszych miłość i przywiązanie do kraju ojczystego, uczymy patriotyzmu.
11 Listopada to rocznica poważna i wielka, ale możliwa do uczczenia również przez przedszkolaków. Takie występy dają dzieciom możliwość zaprezentowania swoich talentów i umiejętności. Przedszkolaki mają w sobie ogromny potencjał twórczy i dlatego powinniśmy stwarzać im jak najwięcej takich sytuacji, w których mogłyby ujawniać ten potencjał pamiętając zawsze o tym, że „KAŻDE DZIECKO TO DIAMENT DO OSZLIFOWANIA”.
Na koniec wystąpienia pani dyrektor podkreśliła, że spotykamy się tu abyśmy my dorośli nauczyli się czegoś od naszych najmłodszych czystej nie skalanej jeszcze szarzyzną dnia codziennego miłości do tej małej i tej dużej Ojczyzny. Życząc dzieciom oraz gościom wielu miłych chwil i wzruszeń zaprosiła na występ dla Niepodległej. Jeszcze raz wszyscy mieli okazję uczcić 100 rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości i pogłębić rozumienie pojęcia wolność a dzieci mogły zaprezentować swoje zdolności aktorskie, recytatorskie i taneczne. Występy otworzył perfekcyjnie wykonany przez dzieci chodzony, wyrażający godność i narodową dumę Polaków. Następnie dzieci z grupy VI przedstawiły montaż słowno – muzyczny na który składały się różne działania artystyczne: scenka aktorska ilustrująca wiersz Krasickiego „Ptaszki w klatce”, pieśni patriotyczne, piosenka autorstwa Marka Grechuty czyli hit o wolności, wykorzystano również muzykę Kurylewicza z filmu „Polskie drogi” oraz muzykę z filmu „Czas honoru” do której tańczyły dzieci z flagą z grupy V. W występ zaangażowani byli muzycy pod kierownictwem pana Pawła Gnacka, którzy grali muzykę na żywo. Stworzyło to niepowtarzalną atmosferę. Na scenie pojawił się również Zespół Pieśni i Tańca „Rochy” , który zaprezentował tańce narodowe: Polonez, Mazur, Chodzony, Krakowiak, Oberek opiekunem którego jest pani Krystyna Szczerbiak. Słowem i piosenką dzieci oddały szacunek symbolom narodowym oraz przypomniały lata Polski pod obcym zaborem. Występ dostarczył dużo wzruszeń. Owacji na stojąco nie było końca. Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości. Na zakończenie został rozstrzygnięty gminny konkurs plastyczno – techniczny „Stroik w hołdzie dla Niepodległej”. Dzieci zostały nagrodzone dyplomami i upominkami.

Reportaż i zdjęcia TvS