Blue FlowerZgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2019 Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r w sprawie ustalenia harmonogramu czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2010 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów Małopolski w dniach od 4 - 18 lutego  Rodzice składają drogą elektroniczną Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 2019/2020  (dotyczy tylko dzieci uczęszczających do przedszkola)


INFORMATOR DOTYCZĄCY WYPEŁNIANIA DEKLARACJI 

  1. WPISZ W WYSZUKIWARCE ADRES STRONY: https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/przedszkole

  2. WYBIERZ NAZWĘ PRZEDSZKOLA DO KTÓREGO W TYM ROKU UCZĘSZCZA TWOJE DZIECKO

  3. Z GÓRNEGO PASKA WYBIERZ ZAKŁADKĘ : „WYPEŁNIJ PODANIE”

  4. WYBIERZ OPCJE : „WYPEŁNIJ PODANIE” I POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ W SYSTEMIE (UZUPEŁNIJ DANE DZIECKA , TYP , ZAKOŃCZ)

  5. PO NACIŚNIĘCIU PRZYCISKU „ZAPISZ” DANE ZOSTANĄ ZAPISANE W SYSTEMIE. ZOSTANIE NASTĘPNIE WYGENEROWANY DOKUMENT W FORMACIE PDF, KTÓRY NALEŻY POBRAĆ Z SYSTEMU, WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ I ZŁOŻYĆ W PLACÓWCE
  1. SYSTEM AUTOMATYCZNIE GENERUJE IDENTYFIKATOR I HASŁO KTÓRE NALEŻY SOBIE ZAPISAĆ ( BĘDZIE POTRZEBNE DO NASTĘPNEGO LOGOWANIA)