Blue Flower

 Podobny obraz

Dnia 06.02.2019  w naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa.

Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.

Zakres i przebieg działań został uzgodniony z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach. Przedstawiciel tej jednostki obserwował jak uczestnicy ewakuacji na sygnał opuścili budynek wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi poza teren przedszkola. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko (w czasie ok 7 min.) ubrały się, opuściły budynek i ustawiały w wyznaczonym miejscu  na parkingu przed budynkiem.

W próbnej ewakuacji wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci z 6 grup przedszkolnych tj.  95 dzieci oraz cały personel placówki – 21 osób dorosłych.

Wcześniej dzieci  z naszej placówki były stopniowo przygotowywane do takiej ewakuacji. Odbyły pokaz  udzielania pierwszej pomocy  z udziałem ratownika medycznego oraz spotkanie ze strażakami z  OHP w Sędziszowie Młp.


Podczas zajęć były również prowadzone pogadanki i rozmowy na temat próbnej ewakuacji dzieci oraz ich zachowania. Natomiast wszyscy pracownicy przedszkola wzięli udział w szkoleniu przeciwpożarowym.

Takie ćwiczenia już od najmłodszych lat oswajają uczestników oraz kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki, opuszczenia miejsca zabawy i pracy. Następna taka ewakuacja odbędzie się porą letnią.