Blue Flower

RODO

KLAUZULA OGÓLNA

 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14,informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 Informacje o zbieraniu danych osobowych od osoby, której dotyczą

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Janusza Korczaka  w Sędziszowie Małopolskim informuje, że: 

 1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana* jest Publiczne Przedszkole Nr2 im. Janusza Korczaka
  w Sędziszowie Małopolskim w Sędziszowie Małopolskim, ul. Osiedle Młodych 9 , 39-120 Sędziszów Małopolski
      tel: 17 22 16 752 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

         - Inspektorem Danych Osobowych jest Teresa Curzytek, tel. 600808605, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 1. Pani*/Pana* dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
 1. Odbiorcą Pani*/Pana* danych osobowych będzie placówka oświatowa, do której uczęszcza wychowanek*/uczeń*. 
 1. Pani*/Pana* dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno-archiwalnych placówki oświatowej, do której uczęszcza wychowanek*/uczeń* 
 1. Posiada Pani*/Pan* prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 
 1. Ma Pani*/Pana* prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan*, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
 1. Podanie przez Panią*/Pana* danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak oznakowania poszczególnych przedmiotów należących do wychowanka*/ucznia* oraz brak informacji na „Tablicy ogłoszeń dla rodziców” o przynależności wychowanka/ucznia do danej grupy. 
 1. Pani*/Pana* dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

INFORMUJEMY, ŻE NIE REALIZUJEMY PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z RODO PRZY ZGŁOSZENIU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB TELEFONICZNĄ, ZE WZGLĘDU NA ZASADĘ ROZLICZALNOŚCI I BRAK MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI.

                                                                                                Renata Śliwa – dyrektor przedszkola