Blue Flower

  SALA GRUPY V

 

Najważniejszym miejscem dla przedszkolaka jest sala, w której spędza on większą część czasu. 
Nasza sala znajduje się na piętrze, na końcu korytarza po prawej stronie. Ma okna od strony 
północno – wschodniej. Jest duża, jasna, przestronna i słoneczna. Wszystkie elementy 
wyposażenia sali są dostosowane do wieku i potrzeb dzieci , zapewniają im niezbędne warunki 
do nauki, jak i zabawy. Sala wyposażona jest w kąciki zabaw, zabawki i środki dydaktyczne, 
stymulujące bezpieczny i wszechstronny rozwój dzieci.

 

Wszystkie dzieci z grupy chętnie korzystają ze swojej dużej, nowo wyremontowanej łazienki, 
która dopasowana jest do ich potrzeb.  Jest jasna,  przestronna, wesoła i kolorowa, a przede 
wszystkim schludna i czysta.  Każdy przedszkolak ma tutaj swój znaczek, przy którym wisi 
ręcznik. Szczoteczki i pasty umieszczone są w podpisanych kubeczkach. Wszystkie urządzenia 
sanitarne są dostosowane do wzrostu dzieci, aby ułatwić korzystanie z nich.
 

 

 

 

 

Nazwisko
i imię  nauczycielki

 

GODZINY PRACY GRUPY V

 

Poniedziałek.

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

I zmiana
  Setera Maria

 


7.00 – 10.30

 
 7.00 – 9.45

 
7.00 – 11.30


7.00 – 11.00


7.00 – 10.45


 
KATECHEZA
 Patro Teresa 


-----------


9.45 – 10.15


-----------


-----------

 
10.45 – 11.15


 
J.ANGIELSKI Piwowar  Zofia

 


     10.30 –11.00


-----------


-----------

 
    11.00 – 11.30


-----------


II zmiana
Przywara
 Kornelia 

 


11.00 – 15.30


10.15–15.30


11.30 - 15.30

 
   11.30 – 15.30


11.15 – 15.30


RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE V

 

 

 

Godzina rozpoczęcia czynności 
              
Rodzaj czynności
 7.00- 8.00

 Schodzenie się dzieci; zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci w kącikach tematycznych; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne; prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne; zabawy ruchowe ze śpiewem; zabawy integracyjne, ćwiczenia poranne 

 

8.00- 8.15

Przygotowanie do śniadania ( rozwijanie sprawności koordynacyjnej; uwagi; współpracy; porządkowania oraz nawyków higienicznych) 

 

8.15- 8.45

Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku 

 

8.45-9.45

Zajęcia wychowawczo- kształcące, realizowane  w oparciu o podstawę programową  

 

9.45- 10.45

Pobyt na świeżym powietrzu; spacery i  zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym w miarę sprzyjającej pogody lub zabawy dowolne w sali przedszkolnej; dydaktyczne; tematyczne; ruchowe 

 

10.45- 11.00

Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne samoobsługowe 

 

11.30- 12.00

Obiad (ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się) 

 

12.00- 12.30

Odpoczynek po obiedzie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez N - lkę lub odtwarzanych z płyt CD, ćwiczenia relaksacyjne 

 

12.30- 13.15

Pobyt na świeżym powietrzu; zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym w miarę sprzyjającej pogody lub zabawy integracyjne, gry planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne 

 

13.15- 13.30

Przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe i porządkowe 

 

13.30- 13.45

Podwieczorek 

 

13.45- 15.30

Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe ze śpiewem, plastyczno- techniczne, tematyczne, zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.