Blue Flower

SALA GRUPY II

 Najważniejszym miejscem dla przedszkolaka jest sala, w której spędza on większą część czasu. 
Nasza nowo wyremontowana sala znajduje się parterze, na wprost schodów, ma okna od strony 
południowo- zachodniej. Sala jest duża, jasna, przestronna i słoneczna. 
Wszystkie elementy wyposażenia sali są dostosowane do wieku i potrzeb dzieci, zapewniają im 
niezbędne warunki do nauki, jak i zabawy. Sala wyposażona jest w kąciki zabaw, zabawki i środki 
dydaktyczne, stymulujące bezpieczny i wszechstronny rozwój dzieci.

Do naszej sali prowadzi kolorowy korytarz z wizerunkami bohaterów książki naszego patrona 
J. Korczaka "
Król Maciuś I”. 

  


 Wszystkie dzieci z grupy chętnie korzystają ze swojej dużej, nowo wyremontowanej łazienki, która 
dopasowana jest do ich potrzeb.  Jest jasna,  przestronna, wesoła i kolorowa, a przede wszystkim 
schludna i czysta.  Każdy przedszkolak ma tutaj swój znaczek, przy którym wisi ręcznik. Szczoteczki
i pasty umieszczone są w podpisanych kubeczkach. Wszystkie urządzenia sanitarne są dostosowane 
do wzrostu dzieci, aby ułatwić korzystanie z nich.

 
 

 

 

 Nazwisko
i imię  nauczycielki

 

GODZINY PRACY GRUPY III

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

I zmiana
 Bożena Pazdan  


6.00 – 9.30


6.00 – 10.30

 
6.00 – 10.30


6.00 – 10.00


6.00 – 9.30


 KATECHEZA
 Patro Teresa 


-----------


-----------


10.30 –10.45


-----------


9.30  – 9.45


II zmiana
Urszula Kmieć


9.30 – 15.00


10.30 – 15.00


10.45 – 15.00


10.00 – 15.00


9.45 – 15.00

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE III

 

Godzina rozpoczęcia czynności 
                          Rodzaj czynności

7.30- 8.00

Schodzenie się dzieci; zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci w kącikach tematycznych; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne; prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne; zabawy ruchowe ze śpiewem; zabawy integracyjne, ćwiczenia poranne 

 

8.00- 8.15

Przygotowanie do śniadania ( rozwijanie sprawności koordynacyjnej; uwagi; współpracy; porządkowania oraz nawyków higienicznych) 

 

8.15- 8.45

Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku 

 

8.45 - 9.30

Zajęcia wychowawczo- kształcące, realizowane  w oparciu o podstawę programową  

 

9.30 - 11.00

Pobyt na świeżym powietrzu; spacery i zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym w miarę sprzyjającej pogody lub zabawy dowolne w sali przedszkolnej; dydaktyczne; tematyczne; ruchowe 

 

11.00- 11.30

Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i samoobsługowe 

 

11.30- 12.00

Obiad (ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się) 

 

12.00- 12.30

Poobiednia relaksacja, słuchanie muzyki, bajek czytanych przez  N- lkę lub z płyty CD, ćwiczenia relaksacyjne 

 

12.30- 13.15

Pobyt na świeżym powietrzu; zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym w miarę sprzyjającej pogody lub zabawy integracyjne, gry planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne 

 

13.15- 13.30

Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne 

 

13.30- 13.45

Podwieczorek 

 

13.45- 15.00

Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe ze śpiewem, plastyczno- techniczne, tematyczne, zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.