Blue Flower

 SALA GRUPY I

 

Najważniejszym miejscem dla przedszkolaka jest sala, w której spędza on większą część czasu. 
Nasza sala znajduje się na piętrze, po lewej stronie korytarza, tuż obok pokoju Pani Intendentki. 
Ma okna od strony północno - wschodniej. Jest niewielka i przystosowana do nielicznej grupki 
dzieci (do 15 dzieci).  Wszystkie elementy wyposażenia sali są dostosowane do wieku i potrzeb 
dzieci, zapewniają im niezbędne warunki do nauki, jak i zabawy. Sala wyposażona jest w zabawki
i środki dydaktyczne, stymulujące bezpieczny i wszechstronny rozwój dzieci.

  


 
 

Wszystkie dzieci z grupy chętnie korzystają ze swojej dużej, nowo wyremontowanej łazienki, która 
dopasowana jest do ich potrzeb.  Jest jasna,  przestronna, wesoła i kolorowa, a przede wszystkim 
schludna i czysta.  Każdy przedszkolak ma tutaj swój znaczek, przy którym wisi ręcznik. Szczoteczki 
i pasty umieszczone są w podpisanych kubeczkach. Wszystkie urządzenia sanitarne są dostosowane 
do wzrostu dzieci, aby ułatwić korzystanie z nich.
   


Nazwisko
i imię  nauczycielki


GODZINY PRACY GRUPY I

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek


 I zmiana
 Żuczek Jolanta


7.30 – 10.00
10.15 -11.15


7.30 – 11.30

 
 7.30 – 10.15


7.30 – 12.00

 
    7.30 – 9.45


KATECHEZA
Patro Teresa

 


    10.00 – 10.15


-----------


-----------


-----------


9.45 – 10.00


Wych. z gr VI
system zmianowy

 


-----------


-----------


-----------


-----------


10.00 – 11.00


II zmiana
Rokosz Maria

 


11.15 - 16.00


11.30 - 16.00


10.15 - 16.00

 
12.00 - 16.00


11.00 - 16.00

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE I

 

  
Godzina rozpoczęcia czynności 
                         
Rodzaj czynności
 6.00- 8.00

 Schodzenie się dzieci; zabawy zgodne z zainteresowaniem dzieci w kącikach tematycznych; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne; prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne; zabawy ruchowe ze śpiewem; zabawy integracyjne, ćwiczenia poranne 

 

8.00- 8.15

Przygotowanie do śniadania ( rozwijanie sprawności koordynacyjnej; uwagi; współpracy; porządkowania oraz nawyków higienicznych) 

 

8.15- 8.45

Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku 

 

8.45- 9.15

Zajęcia wychowawczo- kształcące, realizowane  w oparciu o podstawę programową  

 

9.15- 10.45

Pobyt na świeżym powietrzu; spacery, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym w miarę sprzyjającej pogody lub zabawy dowolne w sali przedszkolnej; dydaktyczne; tematyczne; ruchowe 

 

10.45- 11.00

Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i samoobsługowe 

 

11.00- 11.45

Obiad (ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się) 

 

11.45- 12.00

Przygotowanie do leżakowania 

 

12.00- 13.15

Odpoczynek po obiedzie- leżakowanie- słuchanie muzyki relaksacyjnej, 

 

13.15- 13.30

Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne 

 

13.30- 13.45

Podwieczorek 

 

13.45- 16.00

Pobyt na świeżym powietrzu; spacery, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym w miarę sprzyjającej pogody lub zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe ze śpiewem, plastyczno- techniczne, tematyczne, zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.