Blue Flower

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

 

 

Z dniem 1 września 2011 r. uległy zmianie zasady pobierania odpłatności za przedszkole.

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 31 marca 2011 roku na V Sesji Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. przyjęto uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sędziszów Młp.

 

Od 1 września 2011 r. nasze przedszkole w godzinach od 8.00 do 13.00  realizuje bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zgodnie z podstawą programową.

Odpłatne korzystanie ze świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmuje następujące godziny pracy przedszkola:
- rano  od 7.00 do 8.00
- po południu od 13.00 do 16.00.
W godzinach tych będą realizowane zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze jak np. gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka, zabawy aktywizujące oraz rozwijające zainteresowania otaczającym światem, zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne i twórcze, itp.

Za każdą zadeklarowaną przez rodziców (opiekunów prawnych) rozpoczętą godzinę (ponad podstawę programową) opłata wynosi 0,17 % minimalnego wynagrodzenia za pracę i jest to 2,72 zł / godz.

W przypadku korzystania ze świadczeń przedszkola przez troje lub więcej dzieci z jednej rodziny w danym roku szkolnym, określona opłata ulega obniżeniu, o 50 % na trzecie i następne dziecko.

Szczegółowy zakres świadczeń, czas pobytu dziecka w przedszkolu i rodzaj usług świadczonych przez przedszkole oraz zasady pobierania opłat miesięcznych  określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami dziecka, w której rodzice deklarują  czas pobytu swojego dziecka w przedszkolu i ilość posiłków z których dziecko będzie korzystać.


Zmiany deklarowanego dziennego pobytu dziecka w przedszkolu można dokonać w każdym czasie ze skutkiem od następnego miesiąca.


Dzienna odpłatność za żywienie wynosi  -  4 zŁ
- śniadanie – 1zł.,
- obiad – 2 zł.,
- podwieczorek – 1 zł.  x ilość dni roboczych w miesiącu.

 

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłaty podlegają proporcjonalnemu zwrotowi w ten sposób, że opłata pobierana w miesiącu następnym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne, jest zmniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu stawki za jedną godzinę i liczby godzin nieobecności dziecka na zajęciach, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności nie później niż w pierwszym jej dniu do godz. 8.00.

 

Należną kwotę za dodatkowe godziny i żywienie Rodzice wpłacają na konto Publicznego Przedszkola Nr 2 w Sędziszowie Młp. do 15-go każdego miesiąca. Oznacza to, że wpłaty należy dokonać przed 15-tym każdego miesiąca, tak, by należność do 15-tego znalazła się na wskazanym koncie.
Numer konta
78 9172 0003 0002 6505 2000 0010
Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat w wyznaczonym terminie . W przypadku nie uiszczenia należnej kwoty w terminie będziemy zmuszeni naliczać karne odsetki za każdy dzień zwłoki.  

WZROST OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE


  W związku ze zmianą miesięcznego minimalnego wynagrodzenia, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 31 marca  2011 r. z dniem 1 stycznia 2013 roku wzrosła opłata za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawą programową  – z  2,55 na  2,72 zł. (0,17 % x 1600,00)


ZMIANY W OPŁATACH ZA USŁUGI PRZEDSZKOLNE


 Informujemy, że zgodnie z tzw. ustawą „przedszkolną" (ustawa o systemie oświaty z  13 czerwca 2013 r.) od dnia 1 września 2013 r. ulegnły zmianie stawki za usługi przedszkolne.
Opłata za każdą dodatkową godzinę ponad minimalne 5 bezpłatnych godzin została obniżona z
2,72 zł
na 1 zł.

Poniżej Tabela przedstawiająca kalkulację opłat przy ilości zadeklarowanych godzin
i różnicę w opłatach w stosunku do ubiegłego roku szkolnego

 

 

 


           

Deklarowana liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu


5 godz. bezpłatnych
5 godz. bezpłatnych
+
1 godz. dodatkowa
5 godz. bezpłatnych
+
2 godz. dodatkowe
5 godz. bezpłatnych
+
3 godz. dodatkowe
5 godz. bezpłatnych
+
 4 godz. dodatkowe
5 godz. bezpłatnych
+
5 godz. dodatkowych
Liczba dni roboczych
w miesiącu

21

21

21

21

21

21
Opłata
za przedszkole przy stawce godzinowej
0,17 % min. krajowej
tj.
2,72.
 
rok szk. 2012/13

 0 zł 57 114 171 228 286
Opłata
za przedszkole przy stawce godzinowej
1 zł. zgodnie z Ustawą
z  13 czerwca 2013 r.

rok szk. 2013/14

 0 21 42 63 84 105

Różnica
w opłatach  
w stosunku
do ubiegłego roku szkolnego


(oszczędności, które można przeznaczyć np. na zwiększenie liczby godzin pobytu dziecka
w przedszkolu)

 0 36 72 108 144 181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOSTAŃ NASZYM SPONSOREM

Organizując pracę dydaktyczno – wychowawczą staramy się by dzieci radośnie i mądrze odkrywały świat, gromadziły doświadczenia.
Pragniemy stworzyć im stymulujące środowisko, by z naszą pomocą dzieci efektywnie spędzały czas.
Wymaga to nie tylko zaangażowania, dobrych pomysłów i czasu, ale  także niestety w dużej mierze środków pieniężnych. Wszystkie uzyskane przez nas środki finansowe przeznaczamy na cele statutowe.

Jesteśmy otwarci na współpracę w różnym zakresie sponsorowania:

- Całkowite lub częściowe finansowanie organizowanych imprez, wyjazdów, wycieczek, zajęć;
- Dostarczanie usług (np. remontowych, przewozowych, krawieckich);
- Doposażenie przedszkola (np. w zabawki, pomoce dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe);
- Organizację spotkań z ciekawymi ludźmi, pogadanek, występów dla dzieci lub rodziców;
- Wszelkie inne atrakcyjne propozycje.

Naszemu sponsorowi oferujemy reklamę na naszej stronie internetowej oraz w podziękowaniach na zebraniach.

 


 

 

Wpłat można dokonywać na KONTO BANKOWE:

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 2
Os. Młodych 9
39 – 120 Sędziszów Młp.

Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp.
Nr rachunku: 60 9172 0003 0007 1808 2000 0010

Dzieci i pracownicy przedszkola już dziś serdecznie dziękują dotychczasowym sponsorom i przyjaciołom przedszkola za współpracę, za ciągłą pamięć oraz pomoc na rzecz naszej placówki 

 

P.U.H. RYMUT - Stanisław Rymut, Sędziszów Młp. www.rymut.com.pl

Firma „MAZAK” – Wojciech Wszołek & Marcin Klimek Sp. J., Sędziszów Młp.

MISIEK – Hurtownia zabawek, Rzeszów, www.misiek.ipr.pl

HURT-DETAL Chemia Gospodarcza Kosmetyki – Paweł Filipek, Sędziszów Młp.

Towarzystwo Ubezpieczeń Polisa – Życie S.A.,www.polisynazycie.com.pl

Bank PKO S.A, Sędziszów Młp.

Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp. www.bssedziszow.pl

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

F.H.U. Stal – Bud Bogusław Malski, Sędziszów Młp. http://zsat.ayz.pl/stal-bud/kontakt/sedziszow

Sklep Marysia – Renata Krajewska, Sędziszów Młp.

Cobi S.A. – Jerzy Lubera, Mielec www.cobi.pl

Wentworth Tech Central Sp. z o.o. ,Bydgoszcz  http://wwtech.eu/

K.S. Patria, Sędziszów Młp.

ŻELAZNY Sp. z o.o. – Artur Łyszczak & Krzysztof Jaworek
, Sędziszów Młp.www.zelazny.itl.pl/

MOTO-HURT S.A. - Kazimierz Kozek, Ropczyce www.moto-hurt.pl/

EXTRANS - Zbigniew Szeliga, Sędziszów Młp www.extrans.pl/

FETCO Inc. Sp. z o.o. Polska - Tomasz Kobus, Góra Kalwaria

C+N Polska Sp. z o.o. – Ireneusz Śliwa, Mielec http://www.cnpkg.com/Language.aspx

MGOK Sędziszów Młp - Kazimierz Popielarz, Sędziszów Młp. www.mgoks.pl

GREINPLAST Sp. z o.o. – Krasne www.greinplast.com.pl

Paweł Butryn 

Paweł Płocica

Parafia Miłosierdzia Bożego – ks. Krzysztof Gac
, //parafia-sedziszow.rzeszow.pl/

Agnieszka Przywara

Grzegorz Stachura

Aleksandra Draus

Andrzej  Tomaszewski

Firma „CALL SERVICE.PL” - Tomasz Dumara i Wiesław Kmieć,
Sędziszów Młp.

ANIMUS – Wiesław Kmieć, Sędziszów Młp.

F.H.U. GABI - Andrzej i Barbara Urban, Sędziszów Młp.

Pracownia REKLAMY - Erwin Rolek, Sędziszów Młp.

F.P.U.H.  EDI - Paweł Krowiak, Sędziszów Młp.

Firma „OWCZI”-  Damian Owczarek, Sędziszów Młp.  www.owczi.pl

Firma „NINA” - Ewelina Chmiel, Sędziszów Młp.

Wydawnictwo AMEET Sp. z o.o. ,Warszawa www.ameet.pl

Wydawnictwo  ARTI , Warszawa www.artibiuro.pl

Wydawnictwo Olesiejuk Sp. z o.o. , Warszawa www.wydawnictwoolesiejuk.pl

Wydawnictwo SBM Sp. z o.o. , Warszawa www.wydawnictwo-sbm.pl

Hurtownia Książek “ADI” – Patryk Sapiński, Rzeszów

Grand Tour Venus - Krzysztof Zubeil, Opole www.gtvenus.com.pl

P.H. Tęcza „Wszystko dla Dziecka” - Elżbieta Toś, Sędziszów Młp.

PUHP AGATA -Producent zabawek pluszowych, Bielsko-Biała www.misieagaty.pl

GRANNA Sp. z o.o. , Warszawa www.granna.pl

BIUROMAX -Hurtownia materiałów biurowych i szkolnych, Rzeszów

Barbara i Grzegorz Wszołek

Agencja Wydawnicza "LIWONA",
Warszawa www.liwona.pl

„Ele Mele” Sklep Zabawkowy – Alicja Rydel-Ożóg, Sędziszów Młp. https://pl-pl.facebook.com/elemele.zabawki
  
F.H.U. WĘGLOBUD - Tadeusz Nieroda, Sędziszów Młp.

KSIĘGARNIE NOVA DUO Sp. z o. o., Ropczyce www.ksiegarnienova.pl

ZPHU "VERTIPOL" - Andrzej Kopaczyński, Sędziszów Młp. www.vertipol.pl

CelBruk – Cecylia Miśta, Olchowa www.celbruk.pl

F.H.U. AUTO-CZĘŚCI - Bernadeta Szeliga, Sędziszów Młp.

F.H. "MARYCHA" - Rafał Frydło, Sędziszów Młp. 

Grupa Wydawnicza FOKSAL Sp. z o.o. , Warszawa www.sklep.gwfoksal.pl

JARCAR – Sklep Motoryzacyjny - Paweł Jarząb, Sędziszów Młp. www.jarcar.com.pl

„MIRAF” Sklep Meblowy - Józef Osetkowski, Sędziszów Młp.

Zakład Wyrobów Piekarniczych - Włodzimierz Bereś, Sędziszów Młp.

NZOZ “LIDER” Przychodnia lekarzy rodzinnych - Dorota i Paweł Grabowscy, Sędziszów Młp.

Wyrób Zabawek Pluszowych - Krystyna Pokrywka, Wysoka Strzyżowska www.zabawki.podkarpacie.com

Hispano-Suiza Polska Sp. z o.o., Sędziszów Młp. http://www.dolinalotnicza.pl/

Kwiaciarnia „EMI” – Bogusława Stec, Sędziszów Młp.

Firma PZU – Marcin Cieślik, Sędziszów Młp. http://www.pzu.pl

Firma PZU – Piotr Serwatko, Dębica

MARCEL - Podkarpacka Komunikacja Autobusowa, Rzeszów www.marcel-bus.pl/

Delikatesy CENTRUM – Janusz Baran, Sędziszów Młp. http://www.delikatesy.pl/

F.H.U. „Jack” -  Jacek Kocoń, Iwierzyce

F.H.U. „Stella” – Stanisława  Gubernat, Sędziszów Młp.

PRYZMAT - Tusze i Tonery, Rzeszów  www.pryzmat.com/pl/rzeszow

Biuro Podróży „ GULIVER”, Rzeszów www.guliver.rzeszow.pl/

KRAINA ZABAWY Sklep Internetowy, Puszczykowo www.krainazabawy.pl

Agencja Reklamowa „Em Studio”, Rzeszów www.emstudio24.pl

Prywatny Gabinet Lekarski – Stanisław Dziurzyński, Sędziszów Młp.

Apteka prywatna Sp. z o. o .– Danuta Sochacka, Sędziszów Młp.

Andrzej Róg

Barbara Bizoń


Katarzyna Cyzio

F.H.U. Barbara Mroczkowska,
Sędziszów Młp.

STUDIO REJS – Marek Czarnik, Sędziszów Młp. http://www.studiorejs.pl/

LOBOS - Artykuły i Urządzenia Biurowe, Rzeszów  www.lobos.pl

Sieć Dyskontów Odzieżowych “Tania Odzież”, Rzeszów dyskontodziezowy.ipr.pl/

Firma HDO 2, Rzeszów www.gabros.pl

Mariusz Świder

Südzucker Polska S.A,
 Ropczyce, http://www.suedzucker.pl/

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Sędziszowie Młp.  http://smlw.net/

Sieć Sklepów "ORZECH", Sędziszów Młp. www.sklepy.orzech.com.pl/

Sieć Handlowa "JUBILATKA"  - Andrzej Barszcz, Sędziszów Młp. https://pl-pl.facebook.com/SiecHandlowaJubilatka

F.H.U. Warzywa i Owoce - Jan Skóra, Sędziszów Młp.

Drukarnia ARTPRESS - Wojciech Kasprzycki, Sędziszów Młp. http://artpres.com.pl/

Zakłady Magnezytowe ROPCZCE S.A. - Józef Siwiec, Ropczyce www.ropczyce.com.pl/

ZM INVEST S.A. - Leon Marciniec, Ropczyce www.zm-invest.com.pl/

SPORTS-FUN Sklep Sportowy - Ewelina Lasek, Sędziszów Młp. www.facebook.com/Sports-fun-455876324477412/

Wydawnictwo MARTEL , Warszawa http://wydawnictwomartel.pl/

BURMISTRZ SĘDZISZOWA MŁP. - Bogusław Kmieć, http://sedziszow-mlp.pl/

F.H.U. „ROWER” Salon Rowerowy – Adam Bieszczad, Ropczyce www.rowerynajtaniej.pl/

Apteka Prywatna „VITAFARM” – Paweł Grabowski, Sędziszów Młp.

F.H.U "OMEGA-BIS" - Monika i Marcin Krupa, Kawęczyn Sędziszowski 

Firma Handlowa „ZIBI”– Zbigniew Świniuch, Sędziszów Młp. www.zibi.romet.pl/

INVESTDOM – Beata i Zenon Oleś, Sędziszów Mlp.

Licencjonowane Przewozy Międzynarodowe – Jadwiga i Andrzej Jarząb, Gnojnica  http://www.jarzab.net.pl/

Szkoła Językowa „HOUSE OF ENGLISH” – Ewelina Gawlik-Olszewska, Sędziszów Młp.
http://www.houseofenglish.com.pl/

PRIMADENT  – Małgorzata i Marcin Bukiewicz, Sędziszów Młp.

„SILVER STONE”- Produkcja Biżuterii - Halina Krowiak, Sędziszów Młp

Zegarmistrzostwo - Dariusz Patro, ,Sędziszów Młp.

Sklep Wyprzedażowy „STREFA OUTLET” – Rafał Twardowski, Sędziszów Młp. www.outlet-sklep.strefa.pl/

„KULA Bowling & Club”, (Galeria Nowy Świat), Rzeszów http://www.kula-club.pl/

Kolorowy Świat – Sale zabaw dla dzieci, Rzeszów http://kolorowyswiat-rzeszow.pl/

PRACOWNIA PAZDAN – Fotografia i Film - Dominik Pazdan, http://www.pracowniapazdan.pl/

F.H.U. „DELFIN” - Grzegorz Kazimierski, Sędziszów Mlp.

Sklep „STYL” – Magdalena Pietras, Sędziszów Młp.

F.H.U. „MAJA” Szycie Firan – Agnieszka Koszarska, Sędziszów Młp.

Gabinet Kosmetyczny „AFRODYTA”- Marta Kruczek, Sędziszów Młp

Fryzjer Damsko-Męski „NADIA”– Klaudia Kuc, Sędziszów Młp.

„PINEZKA” - Artykuły biurowe, szkolne i papiernicze,  Sędziszów Młp.

Sklep Zoologiczno-Wędkarski – Teresa Skarbek, Sędziszów Młp.

Cukiernia „HANUSIA” – Roman Kipa, Sędziszów Młp. www.hanusia.eu/

DONER KEBAB – Ewelina Siwy, Sędziszów Młp. http://kebabdoner.pl/sedziszow/

„BINGO” Pizza – Janusz Goraj, Sędziszów Młp. http://www.pizzeria-sedziszow-malopolski-qcwet.firmet.pl/

Pizzeria „FANTAZJA” – Stanisław Jarząb, Sędziszów Młp. http://jartel.prv.pl/

ITALCOLOR Sp. z o.o. – Marcin Kazała, Rzeszów http://icapolska.pl/

Kinga i Mateusz SOBALA

MARCIN CEBULSKI

TOMASZ ROGALA

Wydawnictwo SKRZAT- Stanisław i Artur Porębski
 , Kraków http://www.skrzat.com.pl/ 

TUiR WARTA S.A. - Aneta Raś, Ropczyce http://www.warta.pl/ 

AVIVA - Piotr Popławski, Sędziszów Młp. http://www.aviva.pl/ 

Studio Efekt Sp. J. Jacek Pociask & Krzysztof Pociask, Sędziszów Młp.
http://www.studioefekt.net.pl

Z.P.C. "Cukromix-Bis" Sp. z o. o. - Teresa Waleń, Ropczyce http://www.cukromix.ropczyce.pl/

Wydawnictwo „CZuCzu” - Agnieszka Przystas, Kraków  http://www.czuczu.pl/

COBI S.A. – Renata Matuszek, Mielec http://cobi.pl/

KARDYŚ PAWEŁ – OYAMA KARATE, Rzeszów http://oyama.rzeszow.pl/

KRYSTIAN HERBA – POKAZY ROWEROWE, Rzeszów, http://krystianherba.net/

ZESPÓŁ MAŻORETEK GOKiW - Katarzyna Sikora, Wielopole Skrzyńskie http://gokiw.wielopole-skrz.pl/?p=7790

CUKIERNIA – LODY Adam Machowski, Sędziszów Młp. www.facebook.com/Cukiernia-Adam-Machowski-370125046333960/?fref=ts

LEWIATAN – Polska Sieć Handlowa, Sędziszów Młp. www.lewiatan.pl/showpage.php

MAGICZNE OGRODY – Rodzinny Park Tematyczny, Janowiec http://magiczneogrody.com/

LUKAS TRAVEL – Łukasz Wątroba, Sędziszów Młp. http://www.lukastravel.pl/

Hotel & Restauracja INES *** - Krzysztof Maciołek, Sędziszów Młp. http://www.hotelines.pl/pl/

MIMI STUDIO – Katarzyna Twardowska Fotografia, Sędziszów Młp.
www.facebook.com/mimistudiofotografia/

MEBLE PUSZ – Piotr Pusz, Sędziszów Młp. http://www.meblepusz.pl/

TREFL S.A. , Gdynia http://www.trefl.com/

Wydawnictwo ZAKAMARKI Sp. z o. o. , Poznań http://www.zakamarki.pl/

Z.P. ALEXANDER, Chwaszczyno www.alexander.com.pl/

POSITIVE FITNESS CLUB – Andrzej Kozek, Sędziszów Młp. https://www.facebook.com/Positive.Fit.Club/

MEBLE WÓJCIK – Patryk Wójcik, Sędziszów Młp. http://meble-wojcik.com/product/patryk/

ANTURJA Biuro Podróży – Piotr Ziobrowski, Dębica, http://anturja.pl/

ARRIVA BUS Transport Polska, Sędziszów Młp. http://www.arrivabus.pl/pl

B3Team – Paweł Gątarski, Sędziszów Młp. https://www.facebook.com/B3TeamPL

DEKORACJE – KWIACIARNIA Elżbieta Duduś, Sędziszów Młp. 
www.facebook.com/dekoracjekwiaciarnia.elzbietadudus?fref=ts

BARWA Sp. z o.o. – Andrzej Malik, http://www.barwa.com.pl/

MOLA  - Krzysztof Koszowski, http://www.pl.mola.eu/

STAJNIA MONTANA – Magdalena Bochnak, Iwierzyce www.facebook.com/MontanaIwierzyce

F.H. RYMUT – Stanisław Rymut & Kinga Sobala, Sędziszów Młp.

ARTPRESS Agencja Reklamowa – Wojciech Kasprzycki, Sędziszów Młp.

PSB MRÓWKA – Ropczyce

SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY” Eko-Mniszek”
, Sędziszów Młp.

P.P.H.U. Tomasz Rogala, Ropczyce

PROGRAFIX Sp. z o.o., Dębica

BRATEX Sp. z o.o. ul. Drogowców 7, Dębica

PRYZMAT – Tonery i Tusze do drukarek , Rzeszów

TRITON REKLAMA – Agencja Reklamowa – Marcin Bosek, Strzyżów

 

     
  
    W naszym przedszkolu dzięki pani intendentce i paniom kucharkom 
     dzieci spożywają zawsze zdrowe, świeże i różnorodne posiłki.

          
            
      
                                         
SZCZEGÓŁOWY JADŁOSPIS NA 10 DNI

 

     Bardziej szczegółowy Jadłospis z opisem poszczególnych dań wraz z alergenami
       oraz skład produktów z których p
rzygotowywane są dane posiłki dostępny jest 
                                              na tablicy w holu przedszkola.
   

    

DATA

ŚNIADANIE

OBIAD

PODWIECZOREK

31.10
Pon.

Chleb Huzar z masłem
kiełbasa swojska, ogórek kiszony, kawa

Zupa ziemniaczana z włoszczyzną,
Makaron z twarożkiem,
kompot½ gruszki, marchewka

Zupa mleczna
z płatkami ryżowymi,
chleb Bonvital
z masłem, miód

01.11
Wt.

 

 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

 

02.11
Śr.

Chleb razowy z  masłem , tuńczyk w sosie własnym, bawarka

Zupa krupnik z włoszczyzną,
lazania
kompot.

½ jabłka, rzodkiewka

Owoce w syropie,
pieczywo kukurydziano - ryżowe

03.11
Czw.

Bagietka z masłem, pastą jajeczną, kakao

Zupa krem z dyni z groszkiem ptysiowym ,Pieczeń,  ryż brązowy,surówka z kapusty kiszonej
Kompot
rodzynki, pestki dyni

Fasolka szparagowa żółta z  bułką tartą, herbata malinowa

04.11
Pt.

Owsianka czekoladowa z jabłkiem, bananem
i słonecznikiem łuskanym,
piecz. wiejskie z twarożkiem z łososiem

Zupa z soczewicy z ziemniakami z włoszczyzną ,
kluski śląskie,
surówka z marchewki i selera,
kompot
winogron, orzechy włoskie

Kasza jaglana na mleku z musem truskawkowym

07.11
Pon.

Kaszka kukurydziana na mleku z jabłkiem i rodzynkami , bułka maślana z masłem

Zupa ogórkowa z ziemniakami z włoszczyzną
kotlety z kaszy, surówka z kapusty włoskiej
kompot
 ½ mandarynki

Piecz. Wiejskie z masłem, sałata zielona, szynka z Bobrownik , pomidor,zielona cebulka, kakao

08.11
Wt.

Bułka żytnia z masłem rzodkiewka, szczypiorek,
mleko.

Zupa kminkowa z zacierką z włoszczyzną,
sznycel  ziemniaki, ćwikła,
kompot½ jabłka, marchewka

Jogurt naturalny z dodatkiem orzechów włoskich  i bananów pałeczki kukurydziane

09.11
Śr.

Grahamkaz makrelą wędzoną, kawa

Zupa krem z warzyw z kaszą jęczmienną naleśniki gryczane z twarożkiem owocowym,
Kompot
śliwki, słonecznik łuskany

Sałatka jarzynowa
Chleb, herbata owocowa

10.11
Czw.

Zupa mleczna
rodzynki,pestki dyni, chleb Bonvital, miód

Zupa kapuśniak z ziemniakami z włoszczyzną kolorowy kociołek, ziemniaki,Kompot
½ banan, rzodkiewka

Serek waniliowy

11.11
Pt.

 

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 

 Smacznego !!! Smacznego !!!  Smacznego !!! Smacznego !!! Smacznego !!! Smacznego 

 
 

Opis dań / wraz z alergenami/ oraz skład produktów z których 
przygotowywane są posiłki w PP 2  przedłożone są w holu przedszkolnym.

Informacja o alergenach przekazana jest w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
 i Rady UE w sprawie przekazania konsumentom informacji na temat żywności.

 


 INFORMACJA DLA RODZICÓW - OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE 


Należną kwotę za dodatkowe godziny i żywienie Rodzice wpłacają na konto Publicznego Przedszkola Nr 2
w Sędziszowie Młp. o 15-go każdego miesiąca. Oznacza to, że wpłaty należy dokonać przed 15-tym
każdego miesiąca, tak, by należność o 15-tego znalazła się na wskazanym koncie.

Numer konta
78 9172 0003 0002 6505 2000 0010
Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat w wyznaczonym terminie .
W przypadku nie uiszczenia należnej kwoty w terminie będziemy zmuszeni naliczać karne odsetki
za każdy dzień zwłoki.
  

 

Publiczne Przedszkole Nr 2 mieści się w Sędziszowie Młp. w wolnostojącym, dwukondygnacyjnym
budynku na Osiedlu Młodych 9 w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 3.
 
Do przedszkola uczęszcza 140 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Czynne jest od godziny 6:00 do 16:00.
Funkcjonuje w systemie jednozmianowym. W godzinach od 8.00 do 13.00 realizowana jest podstawa
programowa wychowania przedszkolnego zgodnej z wytycznymi MEN.
O
rganem prowadzącym jest Urząd Miejski  w Sędziszowie Małopolskim.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.


 

 


 

Nasze przedszkole jako placówka oświatowa spełnia najwyższe wymogi europejskie.
Jest to placówka sześciooddziałowa, która dysponuje sześcioma salami zabaw, nową szatnią,
wyremontowanymi sanitariatami dla dzieci przy każdej sali, gabinetem dyrektora, pokojem
intendentki, salką do zajęć dodatkowych połączoną z biblioteką  oraz świeżo odnowionym
węzłem kuchenno-gospodarczym. Wszystkie pomieszczenia są zadbane. 


W holu i szatni na tablicach umieszczane są informacje dla rodziców, dotyczące organizacji pracy,
zagadnień wychowawczych, psychologicznych jak też działalności wychowawczo-kształcącej
i opiekuńczej a także bogate wystawki prac plastyczno-technicznych dzieci oraz dekoracje
wykonywane przez pracowników przedszkola.

 


Nowo urządzona szatnia dla dzieci znajduje się na parterze. Wyposażona jest w kolorowe i nowoczesne
mebelki. Każde dziecko ma swój  boks wyposażony w zamykaną górna półkę, haczyki na ubrania i półkę
na buty.
Mebelki spełniają wymogi bezpieczeństwa i są dostosowane do wieku dziecka.

 


 

 


 

 Sale do zajęć i zabaw są duże, słoneczne i funkcjonalne. W salach zorganizowane są kąciki 

tematyczne, każde dziecko posiada indywidualną szufladkę, a stoliki i krzesełka dostosowane  
są wysokością do wzrostu dzieci. (więcej zdjęć w zakładce NASZE GRUPY)

 

 

 


 

 


 

Przedszkole znajduje się w miejscu korzystnym dla zdrowia, oddalonym od głównych szlaków
komunikacyjnych. Budynek przedszkola otacza duży ogród wyposażony w
bezpieczne urządzenia
do zabaw ruchowych
, zjeżdżalnie, trzy piaskownice i nieograniczony dostęp do świeżego powietrza.