Blue Flower

Aktualności

W związku z trwającym od 1.09 – 30.11.2020 r. Powszechnym Spisem Rolnym 2020, Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza dzieci 3-6 l. z naszego przedszkola do wojewódzkiego konkursu plastycznego „Gospodarstwo rolne oczami dziecka”.

Konkurs trwa do 30 września, natomiast prace należy składać w holu naszego przedszkola do 25 września 2020 r.

TEMAT KONKURSU
Tematem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej prezentującej wyobrażenia dzieci dotyczące spisu rolnego tj. pokazania w jaki sposób postrzega, rozumie i interpretuje spis rolny wyobraźnia dziecka.

UWAGA !!!
Prace złożone na Konkurs muszą obowiązkowo zawierać element graficzny ze strony https://rzeszow.stat.gov.pl/psr-2020/# . Element może być wkomponowany w pracę, lub stanowić oddzielną część umieszczoną na pracy (np. wydruk naklejony na pracę, przekopiowany lub odrysowany element graficzny ze wskazanej strony, logo Powszechnego Spisu Rolnego 2020, napis #LiczySięRolnictwo itp). 

Osoby chcące wziąć udział w konkursie prosimy o obowiązkowe skopiowanie, wydrukowanie, wypełnienie oświadczenia ZAŁĄCZNIK nr 2.

Więcej informacji o konkursie poniżej:

W związku z jutrzejszym tj. 09.09.2020 (środa) XXXI Międzynarodowym Wyścigiem Kolarskim „Solidarności” i Olimpijczyków przez ulice naszego miasta, informujemy, że mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym w godzinach 14.30 – 18.30.
Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: https://sedziszow-mlp.pl/pl/wydarzenia/utrudnienia-w-ruchu-w-zwiazku-z-wyscigiem-kolarskim.html


 

Pobyt dziecka w przedszkolu przed i po zadeklarowanych godzinach przez rodziców skutkuje naliczaniem dodatkowych opłat.
Bardzo prosimy, aby każdorazowo informować personel przy wejściu do przedszkola, że dziecko w danym dniu jest przyprowadzone wcześniej lub pozostanie dłużej niż jest zapisane.


 

    

Informujemy, że według zaleceń higienicznych GIS w przedszkolu należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej.
W związku z tym dopuszcza się przynoszenie do przedszkola czystej niegazowanej wody w małej plastikowej
butelce 0,33 l
 (w miarę możliwości prosimy kupować te o niższej wysokości, tak by zmieściły sie na półeczce w sali).
Butelkę należy czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka i każdego dnia wymieniać na nową.


 

Prosimy zakupić podręcznik do Religii dla dzieci:

Grupa II i III - 3 i 4 latki "ŚWIAT DZIECKA BOŻEGO" wyd. Jedność

Swiat dziecka Bozego_okl_max21

grupa IV- 5 latki SPOTKANIA DZIECI BOŻYCH” wyd. Jedność

 
grupy V i VI 6 latki "TAK! JEZUS MNIE KOCHA” wyd. Jedność. 

Przedszkole - Tak! Jezus mnie kocha. 6 lat. Podręcznik do religii dla dziecka sześcioletniego.


 

Informujemy, że rodzice, którzy chcą skorzystać z ulgi - opłaty za godziny muszą złożyć wniosek do 03.09.2020 w PP2.
 
Wniosek (2 strony) do skopiowania i wydrukowania poniżej
 

Szanowni Państwo !

Od 01 września 2020 roku zaczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 w bezpiecznych i higienicznych warunkach pobytu wszystkich dzieci i pracowników z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Aby sprostać tym wymaganiom kierujemy się ściśle wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 roku i wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na tej podstawie zostały uaktualnione „Procedury Bezpieczeństwa”, które będą obowiązywały od dnia otwarcia przedszkola do ustania pandemii. Bezpieczeństwo sanitarne nałożyło na przedszkole ograniczenia związane z możliwością przebywania rodziców z dzieckiem na terenie przedszkola. Zarówno tryb przyprowadzania jak i odbioru dziecka są omówione poniżej.

Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji dróg oddechowych lub choroby zakaźnej  (katar, kaszel, podwyższona temperatura – powyżej 37.8C, widoczne osłabienie, ospałość, złe samopoczucie) oraz jeżeli najbliżsi członkowie rodziny nie zostali objęci kwarantanną. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane przez osobę zdrową, także nie objętą kwarantanną.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego i mając na uwadze wytyczne GIS informujemy, że z sal poszczególnych grup wiekowych zostały usunięte: pluszowe zabawki oraz inne przedmioty trudne do dezynfekcji. Do przedszkola nie będzie można przynosić zabawek, słodyczy ani żadnych przedmiotów z domu. Dzieci nie będą również myły zębów. 

Zabrania się korzystania z placu zabaw przez dzieci w czasie, gdy są pod opieką rodziców/prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych po wybraniu dziecka z przedszkola.

Należy pamiętać, aby po powrocie do domu niezwłocznie zmienić ubranie dziecka oraz dbać o codzienną higienę i codziennie kąpanie dziecka.

Prowadzone zajęcia będą miały charakter dydaktyczno-wychowawczy. Nauczyciele będą pracowali w swoich salach. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola znajduje się poniżej.

Rok szkolny 2020/21 rozpoczynamy 01 września 2020r - we wtorek. 

Nasze przedszkole będzie czynne od godziny 6.00 do 16.30

 Dzieci należy przyprowadzić do przedszkola w godzinach od 6:00 do 8:15. 

POSZCZEGÓLNE GRUPY PRACUJĄ W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH: 

Grupa I  -  3-latki -  6.00 - 15.15  wych. p. Ewelina, p. Marta S.

Grupa II – 4-latki  - 7.00 - 15.00  wych. p. Jola

Grupa III – 3,4 latki - 7.30 - 15.00 wych. p. Marysia R.

Grupa IV – 5-latki  - 7.30 - 16.30  wych. p. Basia, Marta P.

Grupa V – 6-latki - 7.00 - 15.15 wych. p. Kornelia, p. Marysia S.

Grupa VI  - 6-latki - 7.00 - 16.00 wych. p. Bożenka, p. Ula

Przed i po godzinach pracy oddziałów dzieci przebywają w grupach łączonych na podstawie wyrażonej zgody w podpisanym oświadczeniu.
Bardzo prosimy przyprowadzać i wybierać dzieci w godzinach zadeklarowanych we wniosku.             

 

W ZWIĄZKU Z WYTYCZNYMI GIS INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 01.09.2020 R 

 • będą obowiązywały Rodziców i dzieci dwa wejścia:  A i B 

Rodzice/prawni opiekunowie/ inne osoby upoważnione nie mogą wchodzić do przedszkola, wyjątek stanowią rodzice dzieci nowych, którzy będą mogli wejść do przestrzeni wspólnej przedszkola (wspólny holl, szatnia) z bezwzględnym obowiązkiem osłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni płynem znajdujących się przy wejściu lub w rękawiczkachz zachowaniem zasad:

 • 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, 
 • odstęp od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m.
 • 5 rodziców/prawnych opiekunów/ inne osoby upoważnione w jednym czasie.

- w krótkim czasie, nie przekraczającym 5-7 minut należy pomóc dziecku w przebraniu się, pożegnać się z dzieckiem i w miarę szybko opuścić budynek by nie ograniczać innym rodzicom możliwości sprawnego przyprowadzania i odbierania dziecka.

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście, prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość.

Rodzice przekazują dziecko pracownikowi przedszkola i opuszczają budynek. 

  - wejście A (główne) - dla dzieci 3-letnich  z grupy I i III oraz ich rodzeństw uczęszczających również do przedszkola

  - wejście B (ewakuacyjne od strony placu zabaw) - dla dzieci z pozostałych grup - pracownik przedszkola zaprosi dziecko i po umyciu dziecku rączek, odprowadzi dziecko pod opieką nauczyciela lub wskaże właściwą grupę (dzieci starsze),

Jest możliwość skorzystania z bramki dezynfekującej przy drzwiach głównych - wejście A - dla wszystkich dzieci. 

 • odbiór dzieci dla wszystkich odbywa się wejściem A po użyciu dzwonka wejściowego od godz.13.00
  Nad płynnością odbioru będzie czuwał pracownik szatni.
 • przed wejściem będzie mierzona dzieciom temperatura /na nadgarstku 

O godzinie 8.30 przedszkole zostaje bezwarunkowo zamknięte, gdyż przeprowadzana będzie dezynfekcja szatni i korytarza dlatego bardzo prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci.

Skład wyprawki, informacje o pakietach edukacyjnych, odpłatności, oświadczenia  itp. otrzymają Państwo  w pierwszych dniach  września.

Ważne! Przedszkole nie ubezpiecza dzieci polisą zbiorową. Każdy rodzic ubezpiecza swoje dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym. 

 Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo
w tym roku szkolnym nie planujemy zebrania ogólnego z rodzicami.

Będziemy kontaktować się z Państwem poprzez:
komunikator na iprzedszkolu, e-mail, telefon, stronę internetową.

 • Rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola zostanie poproszony o podpisanie oświadczeń (dostępnych w przedszkolu lub poniżej) związanych z aktualnym zdrowiem dziecka i rodziny oraz zapoznaniem się z obowiązująca w przedszkolu organizacja pracy i procedurami (znajdują się poniżej).

 

Liczymy na Państwa wyrozumiałość i ścisłą współpracę w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa dzieci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców / prawnych opiekunów jest Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Janusza Korczaka w Sędziszowie Małopolskim reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.

2. Kontakt do Administratora:
- listownie: 9-120 Sędziszów Małopolski, ul. Osiedle Młodych 9,
- e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Inspektorem Danych Osobowych jest Łukasz Stawicki:
Kontakt z IOD:
- listownie: 9-120 Sędziszów Małopolski, ul. Osiedle Młodych 9,
- e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, korzystania z e-usług, żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) takich jak: prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej, prowadzenie świetlicy szkolnej;

c) art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów, prowadzenia ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP. 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w związku z przetwarzaniem danych to zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia placówki oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania infrastruktury informatycznej w szkole.

5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

6. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę.

7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych. Brak takiego działania skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem ucznia. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem ucznia.

 

OŚWIADCZENIE DO SKOPIOWANIA I WYDRUKOWANIA ORAZ  PROCEDURY DO ZAPOZNANIA PONIŻEJ

Znalezione obrazy dla zapytania witamy w przedszkolu

Serdecznie witamy Przedszkolaków oraz ich Rodziców u progu nowego roku szkolnego 2020/2021.

Nie będzie to łatwy czas... Nadal musimy przestrzegać wszelkich procedur bezpieczeństwa.
Kochane Przedszkolaki - k
ażdemu z Was po wejściu do przedszkola zostanie zmierzona temperatura, a rodzice będą machać Wam zza drzwi.
Pomimo trudnego dla wszystkich czasu pandemii, z zapasem sił, bagażem wakacyjnych przeżyć i masą ciekawych pomysłów ruszamy do pracy.

Szczególnie ciepło witamy dzieci i rodziców po raz pierwszy przybywających do naszego przedszkola. Jesteśmy przekonani, że trudne chwile rozstania i minuty wypełnione tęsknotą szybko ustąpią miejsca radosnej zabawie.

Wszystkim naszym przedszkolakom życzymy w ciągu całego roku samych pogodnych dni, nowych przyjaźni oraz radości we wspólnej zabawie.
Rodziców zapraszamy do współpracy i zaangażowania w życie przedszkola.

 

SPOTKANIE ADAPTACYJNE WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI DZIECI Z GRUPY I
ODBĘDZIE SIĘ
W PIĄTEK - 28 VIII - W USTALONYCH GODZINACH.


PODSTAWOWA WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego tj. we wtorek 2020/2021 prosimy o przyniesienie podstawowych rzeczy osobistych dziecka:

 1. Pantofle (podpisane) na bezpiecznej podeszwie łatwe do zapinania.

 2. Worek (podpisany) ze strojem na gimnastykę – podpisane krótkie bawełniane spodenki i podpisany t-shirt (grupa II - VI).

 3. Odzież zamienną na wypadek zabrudzenia czy zmoczenia (spodnie, bluzka, majteczki, skarpetki), którą należy zostawić w szatni - (dzieci z gr. I - VI).

 4. Dla dzieci z grupy I (dzieci 3-letnie) - korzystających z leżakowania prosimy przynieść do przedszkola koniecznie w piątek na spotkanie adaptacyjne lub ostatecznie w poniedziałek przed rozpoczęciem roku tj. w dniach 28 i 31 sierpnia:
  - pidżamka
  -
  2 poszewki o wymiarach 90 cm x 120 i ewentualnie płaska podusia. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci prosimy, aby poszwy były zapinane na rzepy lub sznureczki by zapobiec połknięciu drobnych elementów  tj. suwak, guziki.
  - pokrowiec na poskładaną pościel

  Uwaga   WSZYSTKIE RZECZY OBOWIĄZKOWO PROSIMY PODPISAĆ !!!

   

  Informacje na temat podręczników będą dostepne w przedszkolu w poszczególnych grupach


Dziękujemy za nominację pracownikom Publicznego Przedszkola w Górze Ropczyckiej ???? #GaszynChallenge
Oczywiście nasze przedszkole przyjęło wyzwanie i dołączyło się do zbiórki pieniężnej https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengedaria
 
Do dalszej pomocy i zabawy nominowaliśmy:
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne św. Józefa w Sędziszowie Małopolskim
- Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Zakątek w Sędziszowie Małopolskim
- Przedszkole House Mouse w Sędziszowie Małopolskim
 
Realizację naszego wyzwania można zobaczyć pod linkiem

 
 

Zgodnie z zaleceniem GIS w przedszkolu podczas wakacji nadal obowiązuje  
REŻIM SANITARNY oraz ZMIANA ORGANIZACJI PRACY 
(nie będą obowiązywały dotychczasowe podziały grupowe, liczba dzieci zostaje ograniczona zgodnie z wytycznymi GIS. 
Wymagane są stałe godziny przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zgodnie ze złożona deklaracją.
Podczas wakacji Przedszkole pracuje w godz. 6.30 - 16.00.

W DNIU PRZYJŚCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PO NIEOBECNOŚCI (Weekend, dzień wolny) WYMAGANE BĘDZIE:

1. Dobry stan zdrowia dziecka sprawdzony zgodnie z zaleceniami GIS
2. Obowiązkowe przedłożenia Oświadczenia (podpisanego przez obydwojga Rodziców), które Rodzice otrzymali wcześniej do zapoznania się na komunikatorze lub drogą mailową.  

UWAGA !!!
Proszę zgłaszać ewentualną nieobecność dziecka mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub telefonicznie: 17 22 16 752 w dniu poprzedzającym nieobecność oraz w nagłych przypadkach do 7.30 w dniu nieobecności.
Informacja jest niezbędna w celu organizacji żywienia.

Poniżej zamieszczamy Procedurę: