Blue Flower

Aktualności

ZARZĄDZENIE Nr 4E/2020 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 im. Janusza Korczaka w Sędziszowie Małopolskim z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Dzisiaj 5 maja obchodzony jest Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ale także Europejski Dzień Protestu Przeciw Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych.

Dziękujemy Julkowi oraz jego rodzicom za nadesłanie pracy plastycznej, bo to był trudny temat. Szkoda że prac jest tak mało. Zachęcamy do dalszej współpracy dzieci i rodziców.

             

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice

W związku z planowanym otwarciem przedszkola od 18 maja 2020r., prosimy o zwrotną informację do 4 maja 2020r. do godziny 12.00 przez przedszkolny komunikator na stronie iPrzedszkole czy Państwa dziecko będzie uczęszczało do przedszkola?


 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi państwowej jest obchodzony w Polsce od 2004 roku. Pierwotnie decyzją Senatu 2 maja miał być Świętem Orła Białego, jednak Sejm przemianował go na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wybór tej daty na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej nie jest przypadkowy, 2 maja żołnierze polscy zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie Siegessäule w Berlinie, co oznaczało zakończenie działań wojennych w Europie. Ponadto dzień ten poprzedza święto upamiętniające tak doniosłe wydarzenie, jakim było w 1791 r. ogłoszenie Konstytucji 3 Maja.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ma popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości i o symbolach narodowych, które zmieniały się na przestrzeni wieków. Jest to okazja do kształtowania już u najmłodszych dzieci poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do ojczyzny, szacunku wobec symboli narodowych, rozwijania uczuć patriotycznych. 

Z tej okazji każdego roku wszystkie przedszkolaki z naszego przedszkola w biało-czerwonych strojach wyruszały na przemarsz ulicami miasta pod Urząd Miejski z flagami wykonanymi w przedszkolu,by przypomnieć mieszkańcom o obchodach Święta Flagi.Przed sędziszowskim ratuszem dzieci witał Pan Burmistrz, który rozmawiała z dziećmi o tym święcie. Spotkaniu towarzyszyły patriotyczne wiersze, piosenki oraz złożenie kwiatów pod tablicami bohaterów poległych w walce o wolność.
W tym roku poprzez kształcenie na odległość dzieci mogły poznawać i utrwalać wiadomości o symbolach narodowych, historii Polski, legendach o naszym kraju.
Rodzice z Dziećmi wykonali prace plastyczne nt. Jak obchodzę Święto Flagi? Serdecznie dziękujemy za włożony trud i piękne prace, przez które również kształtowane są postawy patriotyczne wśród naszych przedszkolaków.
Z wielką radością poniżej prezentujemy nadesłane prace.
 

                                            Marysia i Sara

                                               Emilka


                                                Antoś


                         Ania                                        Błażejek


                                           Julek


                                        Michasia                                            

      
             Praca Dawidka                                     Oliwcia        Praca Nadii i Kornelii                                      Natalka

 

Pamiętajmy o wyeksponowaniu flagi Polski w naszych domach w te Święta Majowe! 


 

Dziękujemy wszystkim Dzieciom za pracę, za uśmiech, chęć i energię, którą wkładacie w powierzone Wam zadania pomimo tego trudnego dla wszystkich czasu.
Rodzicom Dziękujemy za współpracę i pomoc w realizacji treści programowych oraz proponowanych przez nas zajęć.  

Prezentujemy kolejne efekty Waszej wspaniałej pracy w domu:

                         Michasia                                                                   Julek

                                                Emilka

                            Praca Oli z okazji Dnia Ziemi

                                    Tymuś i Gabryś

                                             Wiktoria

                                       Zuzia pozdrawia z lasu


 

         5 maja – Dzień Walki o Godności Osób Niepełnosprawnych | Pressmania 

                KAŻDY CZŁOWIEK MA PRAWO: ŻYĆ, UCZYĆ SIĘ, BAWIĆ SIĘ,
               KOCHAĆ, REALIZOWAĆ SWOJE MARZENIA I CELE ŻYCIOWE.
                   KAŻDY JEST INNY, ALE WSZYSCY MAJĄ RÓWNE PRAWA.

Europejski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to święto obchodzone co roku 5 maja, zapoczątkowane we Francji w latach 90-tych XX wieku. W Polsce Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w 1999 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Dzień Godności ma na celu łamanie barier i stereotypów panujących w opinii publicznej na temat osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki obchodom tego dnia osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą zaprezentować swoje możliwości i umiejętności. Mają możliwość pokazania, że są kimś więcej niż ludźmi dotkniętymi przez los – są tacy sami jak wszyscy inni – czują, kochają, złoszczą się, mają swoje mocne i słabe strony.

               W tym roku nie będziemy szli w pochodzie z kolorowymi balonikami,
ale zachęcam wszystkich przedszkolaków wraz z rodzicami do integracji z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
Proszę aby wspólnie z rodzicem wykonać plakat pt. „ INNY NIE ZNACZY GORSZY".
             Wszystkie nadesłane do 4 maja zdjęcia wykonanych prac na adres email przedszkola  zostaną opublikowane na naszej stronie.

                        Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych - scenariusz zajęć