Blue Flower

Aktualności

Znalezione obrazy dla zapytania dzień bibliotekarza i bibliotek życzenia 

 ŻYCZENIA DLA WSZYSTKICH BIBLIOTEKARZY

 

8 maja obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.
Jest to święto służące popularyzacji książki i bibliotek w społeczeństwie i podnoszeniu świadomości na temat funkcji jakie biblioteki pełnią w naszym życiu. Są one źródłem wiedzy, rozrywki i kultury dla osób w każdym wieku. Biblioteka jest miejscem magicznym i otwartym dla wszystkich, miejscem spotkań w czasie i przestrzeni, w którym na odwiedzającego zawsze czekają dobrzy przyjaciele – książki. To właśnie w bibliotece rozbudzona zostaje aktywność intelektualna, społeczna, zawodowa oraz upowszechnienie myśli wielu wybitnych ludzi.     


Dzisiejszy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek stanowi doskonałą okazję,
 by w imieniu Dyrekcji, pracowników oraz dzieci Publicznego Przedszkola Nr 2 im. J. Korczaka w Sędziszowie Młp. złożyć wszystkim Bibliotekarzom, a w szczególności Pracownikom Biblioteki Pedagogicznej i Publicznej w Sędziszowie Młp. najserdeczniejsze życzenia.

 

              Niech praca wśród książek daje Wam moc zadowolenia i satysfakcji. 
    Życzymy, aby pasja czytelnicza i zadowolenie z upowszechniania kultury słowa
były zawsze ważnym elementem Waszej pracy. Niech to Święto będzie okazją do podkreślenia
Waszej roli, 
zaangażowania i wysiłku, jaki wkładacie dla zapewnienia możliwości korzystania 
                                     z szeroko rozumianej oferty kulturalnej.

 

                    Chcemy także podziękować za współpracę z naszym przedszkolem,
za wytrwałość w szerzeniu czytelnictwa, a zwłaszcza za dbałość o młodych czytelników,
   dla których świat książki nie zawsze jest tak atrakcyjny jak rzeczywistość wirtualna.
     Życzymy dobrego zdrowia, satysfakcji zawodowej z dobrze wypełnianych obowiązków
                   oraz jak najwięcej sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.


BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA ZAPRASZA

 


 

                                 
                  EKOLOGIA W PRZEDSZKOLU

 

 26 kwietnia dzieci z grupy V i VI  odwiedził dyrektor wydziału Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Ropczycach pan Alfred Kułak. Podczas spotkania zaproszony gość opowiadał o atrakcjach krajobrazowych i turystycznych, jakie posiada powiat ropczycko-sędziszowski. Należą do nich zalewy czyli zbiorniki retencyjno-wypoczynkowe w miejscowościach Kamionka – Ruda i Cierpisz. Powstały one  na rzece Tuszymce i stanowią atrakcję turystyczną wraz z umieszczonymi wokół ośrodkami wypoczynkowymi, polem namiotowym oraz wypożyczalnią kajaków i rowerków wodnych. Dzieci dowiedziały się również, że rzeka Tuszymka jest jedną z najczystszych rzek na Podkarpaciu. W jej wodach żyją szlachetne ryby łososiowate - pstrąg i lipień, które występują tylko w wodach o pierwszej klasie czystości. Miłośnicy wędkarstwa mogą również odwiedzać akweny wędkarskie w Czarnej Sędziszowskiej i w Sędziszowie tzw. Skrzynczyna. Atrakcją turystyczną są również lasy, które stanowią około 10 % powierzchni terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego,. Rosną w nich głównie zespoły jodłowo-bukowe z domieszką dębu, brzozy, sosny. Wielkim zaskoczeniem dla dzieci była informacja, że nie dawno lasy w Kamionce odwiedziły dwa wilki.                                                                      
Podczas spotkania nie zabrakło dyskusji o potrzebie poszanowania przyrody. Jest to niezmiernie ważny temat, gdyż w dzisiejszych czasach potrzeba uświadamiania dzieci, że przyroda jest naszym największym skarbem i musimy zachować ją dla przyszłych pokoleń, jest ogromna. Ukształtowanie u dzieci właściwych postaw wobec środowiska naturalnego zgodnych z etyką ekologii oraz upowszechnienie postaw proekologicznych wśród dzieci, rodziców i in. ma dla nas wszystkich kluczowe znaczenie, ponieważ tylko tak możemy wpłynąć na świadomość otoczenia i zmianę jego zachowań na bardziej przyjazne dla przyrody.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz dzieci dziękują panu Alfredowi Kułakowi za przeprowadzenie dla dzieci pogadanki na temat „Ekologia w przedszkolu”.

     Tematyka ochrony środowiska realizowana jest w naszym przedszkolu  od wielu lat. Udział przedstawiciela Wydziału Ochrony Środowiska i włączenie się do wczesnej edukacji dzieci przyczyni się  do utrwalania właściwych postaw, nawyków i zainteresowań naszych wychowanków .

 

 Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy dyrekcji naszego przedszkola, jako jedno z kolejnych zadań, wynikających z realizacji przedszkolnej  inicjatywy w ramach Projektu „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” sfinansowanego ze środków NFOŚiGW. Niech to będzie kolejna lekcja nt. konieczności szanowania przyrody m.in.w powstającym w ogrodzie przedszkolnym  „ZIELONYM ZAKĄTKU EDUKACJI I INTEGRACJI".

               


 

               WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE WOJEWÓDZKIM

 

26 kwietnia 2017r. w środę  w Szkole Podstawowej im. ks. Władysława  Świdra w Czarnej Sędziszowskiej miał miejsce finał  Wojewódzkiego Konkursu "LEŚNE OPOWIEŚCI VIII – Rok gęgawy” - uroczyste rozdanie dyplomów i nagród.   Niezmiernie miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych znalazła się Maja Siewierska z grupy IV. Z pośród prawie ponad 300 prac plastycznych z całego województwa Maja zdobyła wyróżnienie. Cieszymy się, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


OGŁOSZENIE

 

28 kwietnia (tj. piątek) w godz.popołudniowych rodzice dzieci sześcioletnich z grup V i VI będą mogli osobiście odebrać pisemną INFORMACJE O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ. 
Zapraszamy po odbiór dokumentu do wychowawców poszczególnych grup


 Znalezione obrazy dla zapytania rekrutacja do przedszkoli 2017

REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA 2017/18 


Dnia 28.04.2017r (piątek), zgodnie z harmonogramem, w holu naszego przedszkola została podana do wiadomości LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH do Publicznego Przedszkola nr 2 na rok szk. 2017/2018. Zapraszamy.


 

 

 

SPOTKANIE Z MISTRZEM PSZCZELARSTWA Z „PASIEKI BOŻA ISKIERKA"

 

       Dnia 21.04 2017 r. wszystkie dzieci z naszego przedszkola odwiedził pszczelarz – pan Aleksander Rębacz, który przybył z Męciny Małej, znajdującej się niedaleko Krynicy Zdrój w województwie małopolskim.  Pan Aleksander jest mistrzem pszczelarstwa i na temat pszczół i produkowanego przez nie miodu posiada wiele cennych informacji. Jest  właścicielem pasieki o wdzięcznie brzmiącej nazwie "Boża iskierka".

„Kto miodek jada, do lekarza nie chadza” – tymi słowami mistrz pszczelarstwa pan Aleksander Rębacz rozpoczynał zajęcia edukacyjne z każdą grupą dzieci.  Na spotkanie przywiózł akcesoria pszczelarskie, rekwizyty, ilustracje oraz żywe okazy.  Za sprawą obrazowych opowieści połączonych z pokazem uczestnicy mogli poczuć się jak w gościnie u bajkowych bohaterów. Zachwytom nie było końca na widok pszczelej rodziny umieszczonej w przeszklonej ramce. Dzieci z zaangażowaniem wypatrywały wśród roju królowej. Kiedy wrzawa w sali ucichła, słychać było bzyczenie. Pan Aleksander cierpliwie i wyczerpująco mówił o tym, jak wygląda życie w ulu oraz o tym, jaka panuje w nim hierarchia. Przedstawił zdrowotne właściwości miodu, zapoznał dzieci z budową ula, pokazał też specjalną ramkę wyjętą z jego środka i wyjaśnił, w których miejscach rodzą się z jajeczek pszczoły robotnice, a w których  trutnie. Ogromną atrakcją dla przedszkolaków  była możliwość spróbowania miodu oraz pyłku kwiatowego, który ma ogromne właściwości zdrowotne.     

   Na zakończenie pan Aleksander podarował każdemu plaster wosku, z którego dzieci tworzyły świece. Ponadto przygotował dla wszystkich przedszkolaków słodką niespodziankę w postaci słoiczka miodu, pałeczki do smarowania miodu oraz wręczył certyfikat „Przyjaciela pszczół”. Najważniejszym jednak przesłaniem warsztatów było uświadomienie najmłodszym, jak ważne jest istnienie pszczół dla ludzi.  
Były to bardzo ciekawe zajęcia, które na długo pozostaną w naszej pamięci.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Rady Rodziców i możemy je potraktować jako jedno z kolejnych dodatkowych zadań wynikających z realizacji przedszkolnej  inicjatywy w ramach Projektu „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” sfinansowanego ze środków NFOŚiGW. 
Niech to będzie wstęp do powstającego w ogrodzie „ZIELONEGO ZAKĄTKA EDUKACJI I INTEGRACJI" i zachęta dla miejscowych pszczółek i innych kolorowych owadów.


 

 REALIZACJA PROJEKTU „E-SZKOŁA – WDROŻENIE INTERAKTYWNYCH USŁUG
           PUBLICZNYCH W GMINIE SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI” W PP NR 2

 

Informujemy, że nasze przedszkole znalazło się w 19 jednostkach oświatowych w Gminie Sędziszów Małopolski, w których będzie realizowany Projekt obejmujący wdrożenie e-usług w obszarze edukacji.

 

OŚ PRIORYTETOWA II CYFROWE PODKARPACIE

Działanie 2.1
Podniesienie efektywności i dostępności e-usług

„e-szkoła – wdrożenie interaktywnych usług publicznych w Gminie Sędziszów Małopolski”

Okres realizacji projektu : 2017 rok

Cel projektu: wdrożenie e-usług w obszarze edukacji, w 19 jednostkach oświatowych, dla których Gmina Sędziszów Małopolski jest organem prowadzącym oraz  w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim.

Zakres projektu: Projekt obejmuje wdrożenie e-usług w obszarze edukacji, w 19 jednostkach oświatowych, dla których Gmina Sędziszów Małopolski jest organem prowadzącym oraz w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim. Wdrażane będą następujące e-usługi: e-Usprawiedliwienie (A2C, poz.3); e-Stypendium (A2C, poz.3); e-Dowozy (A2C, poz.3); e-Stołówka (A2C, poz.4); e-Nabór (A2C, poz.4); e-Najem (A2C,A2B, poz.4); e-Świetlica (A2C, poz.3). W ramach projektu zostanie wdrożony również e-dziennik i w związku z tym w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych zostaną wdrożone moduły dziedzinowe systemu klasy ERP z obszaru finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, obsługi arkuszy organizacyjnych. W celu realizacji wdrożenia zostanie zakupiony sprzęt komputerowy: 184 komputery i 26 urządzeń mobilnych do placówek edukacyjnych, 11 komputerów dla Samorządowego Centrum Usług Wspólnych , 1 serwer, wdrożona zostanie szyna danych oraz zostanie zakupione odpowiednie oprogramowanie oraz licencje. W związku z wdrożeniem nowych e-usług  i nowych aplikacji, użytkownicy zostaną przeszkoleni w koniecznym zakresie.

Budżet:Całkowita wartość projektu – 1 616 846,07 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  - 1 075 342,65 zł

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

 

Znalezione obrazy dla zapytania rekrutacja do przedszkoli 2017
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2017/18 – kolejny etap

21.04.2017r (piątek), zgodnie z harmonogramem, w holu naszego przedszkola zostanie podana do wiadomości LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH do rekrutacji. Zakwalifikowanie nie oznacza przyjęcia dziecka do przedszkola.

 

UWAGA!!!
Na podstawie  Zarządzenia Nr 39/2017 BURMISTRZA SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 24 marca 2017r. Zarządzenie Burmistrza  w dniach 24 - 25 IV 2017r. (tj. poniedziałek – wtorek) rodzice dzieci zakwalifikowanych, składają  pisemne     oświadczenie  potwierdzenia woli przyjęcia kandydata do dalszego etapu rekrutacji  w  placówce pierwszego wyboru.
Druki do pobrania w przedszkolu w wersji papierowej lub tutaj - 
DRUK POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLAWpisany przez Kornelia   

 

 

ŻYWA LEKCJA FOLKLORU 


Przedszkole jest miejscem wprowadzania dzieci w świat tradycji ludowych, obyczajów  kultury. 
Poprzez 
Edukację regionalną dziecko stopniowo poznaje obyczaje i tradycje, poczynając od własnej rodziny, najbliższe środowisko m.in. przedszkole,  poprzez region, aż do wiedzy historycznej o Polsce, przez co rozwija swoją tożsamość lokalną i narodową. Poznawanie przez dzieci własnego dziedzictwa kulturowego odbywa się poprzez odpowiednio dobrane formy i metody pracy, dostosowane do rozwoju psychofizycznego i intelektualnego.

20 kwietnia w ramach edukacji regionalnej nasze przedszkole odwiedziła Grupa obrzędowa ZPiT "Rochy" działająca w MGOK w Sędziszowie Młp pod kierownictwem Pani Krystyny Szczerbiak – kierownika artystycznego i organizacyjnego, choreografa i prezesa SF „Rochy”Dzieci wysłuchały typowo ludowych melodii, z zaciekawieniem obserwowały dawne tańce w wykonaniu Seniorów, wsłuchiwały się w przyśpiewki i podziwiały stroje ludowe. Przedszkolaki były zachwycone występem. Celem spotkania było nie tylko uatrakcyjnienie zajęć przedszkolaków, ale także wzmacnianie więzi międzypokoleniowych, a także kultywowanie tradycji ludowych.

Po żywej lekcji folkloru goście rozdali małym słuchaczom cukierki. Na koniec wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Reportaż Telewizji Sędziszów Młp:
zdjęcia Tv Sędziszów Młp.
film Tv Sędziszów Młp." PASIEKA BOŻA ISKIERKA" SPOTKANIE Z MISTRZEM PSZCZELARSTWA

 

21 kwietnia 2017r. ( piątek) od godz. 8.00 – do 13.00 odbędą się 45 min. spotkania w poszczególnych grupach z Mistrzem Pszczelarstwa – Aleksanderem Rębaczem z "Pasieki Boża Iskierka, podczas których dzieci dowiedzą się wielu ciekawostek i tajemnic z życia pszczół i roli jaką odgrywają w otaczającym nas świecie oraz życiu człowieka. Dowiedzą się jak powstaje miód, jakie są jego rodzaje, do czego jest wykorzystywany oraz jak smakuje.
W upominku każde dziecko otrzyma od Mistrza Pszczelarstwa:
- słoiczek miodu;
- drewnianą pałeczkę do nabierania miodu;
- plaster  wosku, z którego samodzielnie wykona  świecę woskową;
- certyfikat „Przyjaciela pszczół”;
 co stanowi  50 % ceny   1 godz.  spotkania dzieci  z Mistrzem Pszczelarstwa.

Koszt spotkania - 10 zł/dziecko.  Wpłaty u wychowawców poszczególnych grup.
http://bozaiskierka.pl/
http://bozaiskierka.pl/filmy/
http://bozaiskierka.pl/pszczele-produkty/


 

SUKCES NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW
               W KONKURSIE RECYTATORSKIM „MALI ARTYŚCI W POEZJI”
 

 

6 kwietnia 2017 r. dwoje dzieci z naszego przedszkola wzięło udział w II Gminnym konkursie recytatorskim dla przedszkolaków pod hasłem „Mali artyści w poezji”, który odbył się w Wolicy Piaskowej. Przedszkolaki  wystąpiły  w  trzech kategoriach wiekowych. Jury miało bardzo trudne zadanie, gdyż mali artyści bardzo się starali i pięknie recytowali przygotowane wiersze. 
Spośród 14 osobowej grupy uczestników konkursu, w kategorii wiekowej  5 – latki zwyciężyła Aleksandra Idzik z gr. IV w wierszu J. Tuwima „Spóźniony słowik” , która zdobyła I miejsce. Natomiast  Andżelika Błaś z gr. V w wierszu J. Brzechwy „Kwoka” zdobyła III miejsce wśród dzieci 6 – letnich. Na wszystkich uczestników konkursu  czekały  nagrody i dyplomy. Nie zabrakło też owocowych szaszłyków i słodkości oraz wspólnych pamiątkowych zdjęć. Bardzo się cieszymy ze zwycięstwa, jesteśmy dumni z naszych wychowanków, gratulujemy jeszcze raz i życzymy kolejnych sukcesów. W przerwie „Gwoździem programu” był zaproszony gość, jednocześnie przewodniczący jurry - Pan Kazimierz Czapka, który przedstawił fragmenty fraszek swojego autorstwa, a dzieci miały za zadanie odgadnąć i dopasować rym. Była to dla  dzieci świetna zabawa i miały ogromną satysfakcję, gdy udawało im się dopowiedzieć właściwe zakończenie fraszki. 

Dzieci uwielbiają wiersze.
Głośne czytanie wierszy dzieciom to miłe spędzanie  wspólnego  czasu. Wiersze bawią, uczą,  w  przystępny i prosty sposób przekazują wiedzę naszym maluszkom. Nadają się do wspólnego czytania z najmłodszymi dziećmi. Zwykle mają regularny, prosty rytm, a rymy sprawiają, że wiersz jest przewidywalny i łatwy do zapamiętania. Czytając i powtarzając kolejne zwrotki dziecku, można się nim bawić w „dopowiadanie” rymów, naśladowanie dźwięków, a z nieco starszymi maluchami inscenizować historie, rozpisując historyjkę na role. Czytanie wierszy nie tylko ćwiczenie pamięci – to świetna zabawa i dla dzieci, i dla rodziców.


 

Wpisany przez Bożena Pazdan

 

„NA MARCHEWKI URODZINY ZESZŁY WSZYSTKIE SIĘ JARZYNY…”.


5 kwietnia obchodziliśmy Dzień Marchewki. To jedno z wielu działań wynikających z realizowanego przez nasze przedszkole programu pt.”KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”
W tym dniu dzieci ubrały pomarańczowe stroje. Głównym celem obchodów było promowanie spożywania warzyw, poszerzanie wiedzy na temat marchwi, jej odmian i wartości odżywczych. Dzieci brały udział w zabawach muzycznych, ruchowych, plastycznych  z marchewką jako główną bohaterką dnia. Odgadywały zagadki o warzywach, rozpoznawały marchewkę wśród innych warzyw, układały w całość pocięte obrazki z marchewką… Tego dnia dzieci miały „Marchewkową Ucztę”.  Po takiej dawce witamin, śmiechu i zabawy na pewno wszystkie przedszkolaki będą zdrowe i uśmiechnięte.