Blue Flower

Aktualności

Znalezione obrazy dla zapytania ipn rzeszów

 W piątek 22 czerwca 2018r. odbyło się  w naszym  przedszkolu spotkanie dzieci z  grup V i VI z pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej z Rzeszowa panem Maciejem. Przedszkolaki dowiedziały się, że IPN zajmuje się historią naszej ojczyzny, czyli tym, co wydarzyło się na przestrzeni minionych lat. W związku z obchodzoną w tym roku 100 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości zaprosiliśmy  pana Macieja, który poprzez prezentację multimedialną przypomniał historię powstania naszego państwa w oparciu o znaną dzieciom  „Legendę o Lechu, Czechu i Rusie”. Dzieci poszerzyły również wiedzę o historii symboli narodowych: godła, hymnu i flagi narodowej. Pan Maciej pokazał, w jaki sposób zmieniały się elementy naszego godła na przestrzeni wieków. Dużo uwagi poświęcił wyjaśniając różnicę między herbem a godłem.Podczas spotkania dzieci mile zaskoczyły naszego gościa, bo, pomimo, że temat jest trudny, to wykazały się dużą wiedzą. Okazało się, że dzieci doskonale znają polskie symbole narodowe – godło, flagę i hymn. Zapamiętały, co oznaczają kolory - biel i czerwień. Wiedzą też, że hymn narodowy grany jest z okazji świąt i uroczystości państwowych, a także z okazji różnych wydarzeń sportowych i słuchamy go zawsze w postawie na baczność. Dowiedziały się, że „Mazurek Dąbrowskiego” powstał we Włoszech, a autorem słów jest J. Wybicki. Zapamiętały też trzy ważne daty: 11 Listopada – Święto Niepodległości, 2 Maja – Dzień Flagi i 3 Maja – Święto Konstytucji 3 Maja. Dzieci zainteresował również film animowany „ Historia Polski”, który uzupełnił poznawane treści, a jednocześnie wzbogacił i uatrakcyjnił zajęcia. Na zakończenie spotkania pan Maciej wyraził nadzieję i zarazem prośbę do dzieci by były strażnikami symboli narodowych.

Dziękujemy serdecznie panu Maciejowi- pracownikowi IPN-u 
za wzbogacenie wiedzy przedszkolaków o  Ojczyźnie.


 

ODPISY ZA MIESIĄC CZERWIEC 2018 WYPŁACANE BĘDĄ NA KONTO,
W ZWIĄZKU Z TYM UPRZEJMIE  PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ Z NUMEREM KONTA
DO INTENDENTKI W DNIACH 28-29.06.2018


 

           ZBIÓRKA PUBLICZNA DO PUSZEK NA TERENIE PRZEDSZKOLA 
                                    TRWA OD 21.06 – 13.07. 2018 R.

Wszelkie informacje o komitecie i zgłoszonej zbiórce publicznej dostępne są na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  www.zbiorki.gov.pl pod numerem 2018/2884/KS lub bezpośrednio tutaj.


 

 Podobny obraz

Żegnamy przedszkole i dobre w nim chwile
Bo dni tu spędzone płynęły nam mile.

Tak szybko mijają chwile, czas leci nieubłaganie i te dzieci, które jeszcze niedawno przekraczały po raz pierwszy progi przedszkola  - 21 czerwca  2018r. pożegnały nasze przedszkole. Na zakończenie roku szkolnego przygotowały część artystyczną, na którą zostali zaproszeni wszyscy rodzice najstarszych przedszkolaków. Program był bardzo różnorodny - były piosenki, wierszyki i skecze, które opowiadały o pożegnaniu, tęsknocie, ale i nowych wyzwaniach czekających przed przyszłymi uczniami. Na koniec przyszedł czas na nagrody     i podziękowania. Pani Dyrektor dziękowała dzieciom za przedstawienie i życzyła sukcesów  w szkole, natomiast rodzicom dziękowała za szczególne zaangażowanie w pracę przedszkola. Na zakończenie każde dziecko otrzymało na pamiątkę Dyplom Ukończenia Przedszkola oraz książkę

Przewodnicząca Rady Rodziców w imieniu wszystkich rodziców złożyła  podziękowania za opiekę, cierpliwość, serce i ogromny trud włożony w edukację małych podopiecznych.
Ze łzami w oczach, ale i z uśmiechem na twarzy panie pożegnały się z dziećmi życząc miłych i bezpiecznych wakacji oraz sukcesów na nowej drodze obowiązków szkolnych .
        Dziękujemy Rodzicom za słowa uznania i piękne kwiaty.
Ze wzruszeniem w sercach, ale i uśmiechem na ustach, życzymy Wam drogie sześciolatki
     – POWODZENIA W SZKOLE!


 

W środę 20 czerwca 2018 r. na terenie ogrodu przedszkolnego odbyła się Gra Terenowa „Znam i kocham Polskę od przedszkola” zorganizowana przez nasze przedszkole przy udziale Orląt działających w SP 3. Wzięły w niej udział najstarsze i odchodzące już przedszkolaki z grupy V. Celem gry było uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, stworzenie okazji do  utrwalenia symboli narodowych i wiadomości o Polsce oraz integracja środowiska. Drużyny kolejno przemieszczały się po punktach, w których czekały na nich Orlęta i zadania do rozwiązania. Jak się okazało wszystkie grupy poradziły sobie z zadaniami doskonale. Dzieci bardzo dobrze znały m.in. tekst całego Hymnu Polski, sprawnie układały puzzle z Godłem Polski, doskonale poradziły sobie z odczytaniem i wskazaniem stolicy Polski oraz  rozpoznały Herb Sędziszowa Młp. W przerwie odbył się pokaz musztry prowadzony przez Orlęta z SP3, do której zostały zaproszone wszystkie przedszkolaki.
Gra terenowa zakończyła się ogłoszeniem wyników, uroczystym wręczeniem nagród i dyplomów dla wszystkich przedszkolaków i orląt. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom wiedzy i umiejętności. Nad przebiegiem wspólnej zabawy czuwała nauczycielka PP2 Kornelia P. – organizator gry. Jednak gra terenowa nie odbyłaby się bez zaangażowania Orląt z SP 3, którym serdecznie dziękujemy.
Wspólna zabawa dostarczyła wiele radości i niezapomnianych wrażeń, zarówno tym małym jak i dużym uczestnikom.

Zdjęcia z SP3


 

Dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w Powiatowym Konkursie plastycznym pt. „ Portret Mamy”. Spośród siedmiu prac z naszej placówki, i innych przedszkoli, pierwsze miejsce zajęła Julia Przybek z grupy III. Pracę wykonała samodzielnie. Portret mamy namalowała wśród kwiatów, motyli, zwierzątek. Taka cudowna kochana mama, z którą Julia robi wszystko: pomaga, chodzi na spacery, zrywa kwiaty, cieszy się, jest szczęśliwa. I my również cieszymy się z jej sukcesu i gratulujemy.


 

 Znalezione obrazy dla zapytania zbieraj baterie

Podczas VII edycji zbiórki baterii, w ramach konkursu i ogólnopolskiego programu „Zbieraj baterie”, zorganizowanej w naszym przedszkolu zebraliśmy łącznie 159 kg zużytych baterii i akumulatorów.
Z przyjemnością informujemy, że NASZE PRZEDSZKOLE ZDOBYŁO 16 MIEJSCE i znalazło się wśród 30 PLACÓWEK NAGRODZONYCH, które zdobyły wyróżnienia w I kategorii (miejsca 4-30), za co otrzymały bon na zakup książek i innych materiałów dydaktycznych o wartości równej ilości otrzymanych punktów.
 Jeszcze raz Serdecznie Dziękujemy wszystkim rodzicom i dzieciom, że przynosząc do nas  baterie zechcieli nie tylko chronić środowisko, ale czynnie uczestniczyć w zdobywaniu punktów i nagród dla dzieci z naszego przedszkola.

LAUREACI KONKURSU


 

Bank Pekao 
W dniu 13. 06. 2018 r. dzieci z grupy VI odwiedziły placówkę Banku Pekao w Sędziszowie Małopolskim. Deszczowa pogoda nieco nas zaskoczyła, ale nie mogliśmy przecież zrezygnować z umówionego  spotkania z panią Beatą Świder – Kierownikiem Filii Banku Pekao SA. w Sędziszowie Młp. Wiedzieliśmy  przecież, że w banku znajdziemy odpowiedzieć na nurtujące nas pytania. Skąd się biorą pieniądze, jak produkuje się karty płatnicze, co to jest pieniądz wirtualny itd. Pytań mieliśmy przygotowanych co nie miara, oczywiście wszystkie jednakowo ważne. Podekscytowani już od drzwi  oczekiwaliśmy na panią kierownik , która z wielką serdecznością zaprosiła nas do swojego gabinetu i opowiedziała o pracy bankowca, roli pieniądza w życiu człowieka, o możliwościach założenia dla dzieci  konta oszczędnościowego itp. Dzięki uprzejmości pani kierownik mogliśmy zwiedzić cały bank, przyjrzeć się pracy  bankowca , kasy bankowej. Dowiedzieliśmy się też jak działa bankomat, a pani pokazała nam, w jaki sposób wybiera się  z niego gotówkę. Na koniec naszej wizyty otrzymaliśmy wiele ciekawych reklam bankowych, może rodzice założą nam jakąś dobra lokatę ? Dziękujemy za miłe spotkanie oraz zaspokojenie naszej ciekawości związanej z pracą w banku.


 

W dniu 13.06.2018r. grupa III ( pięciolatki ) udały się z niecodzienną wizytą do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziszowie Małopolskim, w którym przebywają Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, mające trudności w życiu codziennym i wymagające zorganizowanej pomocy. Ponieważ był to Dzień Otwarty dla przedszkolaków – dzieci miały okazję zwiedzić całą placówkę, zaglądnąć do wszystkich pomieszczeń, poćwiczyć w siłowni na specjalistycznym sprzęcie przeznaczonym do rehabilitacji ruchowej, był także czas na wspólne zajęcia – gry i zabawy integracyjne z chusta animacyjną, bańkami mydlanymi, warsztaty plastyczne z kolorową kredą, wspólny śpiew i muzykowanie. Razem spędzony czas dostarczył dzieciom wielu radosnych przeżyć, dzieci były podekscytowane nowym miejscem – ale także niecodziennymi towarzyszami zabawy – którzy okazali się bardzo sympatycznymi, serdecznymi ludźmi. Z tego spotkania dzieci na pewno wyniosły przekonanie że z niepełnosprawnymi można spędzić bardzo ciekawie czas… dzieci wyraziły chęć ponownych odwiedzin tego, według nich - „przedszkola dla dorosłych”.


 

W czwartek 13 czerwca sześ­ci­o­lat­ki  z grupy V odwiedz­iły SP Nr 3 w Sędziszowie małopolskim. Przed­szko­la­ki uczest­niczyły w lekcji infor­maty­ki klasy 5b, na której zapoz­nane zostały z budową zestawu kom­put­erowego, poz­nały pod­sta­wowe słown­ict­wo: mon­i­tor, kom­put­er, mysz…. Dużo radoś­ci spraw­iła dzieciom zabawa z kom­put­erem. Podczas zajęć poznały zasady programowania gry  w SCRATCHU. Dzieci wykaza­ły ogromne zaciekaw­ie­nie. Z dużą uwagą śledz­iły to co dzieje się na mon­i­torze. Chętnie współpracowały z uczniami, brały udzi­ał w zabaw­ie w rozpoz­nawanie kolorów, liter. Na zakończenie spotkania dzieci zagrały w zabawę zręcznościową Twister, wykorzystując kolorową matę oraz komputer. Obsługa komputera okazała się prosta dla większości przedszkolaków. Wszystkim bardzo podobały się przygotowane zajęcie. W dzisiejszych czasach  spotykamy się  z komputerami niemal na co dzień, dlatego też dzieci już na etapie przedszkola poznają podstawy korzystania z różnych urządzeń multimedialnych….
Serdecznie dziękujemy Pani Patrycji Idzik za zaproszenie naszych przedszkolaków na tak ciekawą i pouczającą lekcję,  za miłe przyjęcie i wprowadzenie dzieci w świat komputerów. 
ZDJĘCIA SP3