Blue Flower

Aktualności

 Informacje Dyrektora

W związku z otwarciem przedszkola w dniu 11 maja br. informuję, że zgodnie z wytycznymi MEN w pierwszej kolejności nasze przedszkole zapewni opiekę dzieciom, rodziców obojga czynnie pracujących, z których pierwszeństwo, zgodnie z zaleceniami MEN, mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z zaleceniem GIS w przedszkolu wprowadzony zostaje REŻIM SANITARNY oraz ZMIANA ORGANIZACJI PRACY (nie będą obowiązywały dotychczasowe podziały grupowe, liczba dzieci zostaje ograniczona zgodnie z wytycznymi GIS tj. 4m2 na 1 dziecko, nauczyciele zapewniają przede wszystkim opiekę, ale mo także organizować zabawy, zajęcia dydaktyczne.).
Wymagane są stałe godziny przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola i na jej podstawie, dzieci będą przydzielane do grup.

W PIERWSZYM DNIU POWROTU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA WYMAGANE BĘDZIE:

1. Dobry stan zdrowia dziecka sprawdzony zgodnie z zaleceniami GIS
2. Obowiązkowe przedłożenia Oświadczenia (podpisanego przez obydwojga Rodziców), które Rodzice otrzymali wcześniej do zapoznania się na komunikatorze lub drogą mailową.  

Chęć powrotu dziecka do przedszkola należy zgłosić dyrektorowi przedszkola drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na trzy dni przed planowanym powrotem. O przyjęciu dziecka każdorazowo będzie decydował dyrektor.

UWAGA !!!
Proszę zgłaszać ewentualną nieobecność dziecka mailowo:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub telefonicznie: 17 22 16 752 w dniu poprzedzającym nieobecność
oraz w nagłych przypadkach do 7.30
w dniu nieobecności. Informacja jest niezbędna w celu organizacji żywienia.

Rodziców dzieci, którzy zgłosili przyjście od 18.05. 2020 r. proszę o potwierdzenie daty przyjścia lub rezygnacji do dnia 14.05.2020r.

Więcej na stronach:
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-otwarcie-przedszkoli
https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi

Poniżej zamieszczamy  PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR2 IM. JANUSZA KORCZAKA W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19
/ Załącznik do Zarządzenia Nr 5/E/20 Dyrektora PP2 z dnia 07.05.2020r. /

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019

Sprawozdanie Finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian i informacji dodatkowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342)

ZARZĄDZENIE Nr 4E/2020 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 im. Janusza Korczaka w Sędziszowie Małopolskim z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Dzisiaj 5 maja obchodzony jest Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ale także Europejski Dzień Protestu Przeciw Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych.

Dziękujemy Julkowi oraz jego rodzicom za nadesłanie pracy plastycznej, bo to był trudny temat. Szkoda że prac jest tak mało. Zachęcamy do dalszej współpracy dzieci i rodziców.

             

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice

W związku z planowanym otwarciem przedszkola od 18 maja 2020r., prosimy o zwrotną informację do 4 maja 2020r. do godziny 12.00 przez przedszkolny komunikator na stronie iPrzedszkole czy Państwa dziecko będzie uczęszczało do przedszkola?


 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi państwowej jest obchodzony w Polsce od 2004 roku. Pierwotnie decyzją Senatu 2 maja miał być Świętem Orła Białego, jednak Sejm przemianował go na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wybór tej daty na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej nie jest przypadkowy, 2 maja żołnierze polscy zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie Siegessäule w Berlinie, co oznaczało zakończenie działań wojennych w Europie. Ponadto dzień ten poprzedza święto upamiętniające tak doniosłe wydarzenie, jakim było w 1791 r. ogłoszenie Konstytucji 3 Maja.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ma popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości i o symbolach narodowych, które zmieniały się na przestrzeni wieków. Jest to okazja do kształtowania już u najmłodszych dzieci poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do ojczyzny, szacunku wobec symboli narodowych, rozwijania uczuć patriotycznych. 

Z tej okazji każdego roku wszystkie przedszkolaki z naszego przedszkola w biało-czerwonych strojach wyruszały na przemarsz ulicami miasta pod Urząd Miejski z flagami wykonanymi w przedszkolu,by przypomnieć mieszkańcom o obchodach Święta Flagi.Przed sędziszowskim ratuszem dzieci witał Pan Burmistrz, który rozmawiała z dziećmi o tym święcie. Spotkaniu towarzyszyły patriotyczne wiersze, piosenki oraz złożenie kwiatów pod tablicami bohaterów poległych w walce o wolność.
W tym roku poprzez kształcenie na odległość dzieci mogły poznawać i utrwalać wiadomości o symbolach narodowych, historii Polski, legendach o naszym kraju.
Rodzice z Dziećmi wykonali prace plastyczne nt. Jak obchodzę Święto Flagi? Serdecznie dziękujemy za włożony trud i piękne prace, przez które również kształtowane są postawy patriotyczne wśród naszych przedszkolaków.
Z wielką radością poniżej prezentujemy nadesłane prace.
 

                                            Marysia i Sara

                                               Emilka


                                                Antoś


                         Ania                                        Błażejek


                                           Julek


                                        Michasia                                            

      
             Praca Dawidka                                     Oliwcia        Praca Nadii i Kornelii                                      Natalka

 

Pamiętajmy o wyeksponowaniu flagi Polski w naszych domach w te Święta Majowe!