Blue Flower

Aktualności

Dnia 4 października 2017 r. (tj. środa) organizujemy wyjście dla chętnych dzieci z grup II – VI do MGOK w Sędziszowie Młp. na spektakl pt. „Opowieści z lodowej krainy” w wykonaniu aktorów Teatru Współczesnego w Krakowie. 

Koszt biletu – 18 zł /dziecko
Uwaga, ilość miejsc ograniczona – tylko po 10 dzieci z grup II – VI. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy i wpłaty u nauczycielek poszczególnych grup do 27 września.


 

 AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA
              – POLSKA 2017  15-17 września

Już po raz 24. w Polsce odbędzie się Akcja Sprzątanie świata – w tym roku pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. Celem tej edycji jest zwrócenie uwagi, na to że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako „śmieci” - na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując jako zasób w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Albo jako rzeczy „z drugiej ręki” służyć innym.

 Oczywiście w piątek 15 IX nasze przedszkolaki, zaopatrzone w worki i rękawiczki, również przyłączą się jak co roku do akcji sprzątania świata – okolic przedszkola i osiedla.

 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

W związku z akcją zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez FUNDACJĘ NASZA ZIEMIA.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej, dowolną techniką, której tematem będzie interpretacja hasła tegorocznej Kampanii Sprzątanie świata – Polska 2017 - „NIE MA ŚMIECI – SĄ SUROWCE".  (cały regulamin)

Konkurs rozpoczyna się 01.09.2017r. i trwa do 29.09.2017r. włącznie.(o zakwalifikowaniu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego).
Wszystkie zgłoszone w naszym przedszkolu prace wezmą udział w konkursie.
Prace prosimy składać u  do 25 września do gr. I

Więcej informacji nt akcji:
Akcja Sprzątanie świata - Polska 2017  15-17 września 2017
Nie wiesz gdzie wyrzucić


 



W dniu 14.09.2017 r., przedszkolaków odwiedził  p. Patro - dzielnicowy z Posterunku Policji w Sędziszowie Małopolskim. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Pan policjant, w formie praktycznej, przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Następnie wytłumaczył jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Policjant poinformował i zademonstrował dzieciom  również, w  jaki sposób należy się zachowywać podczas ataku psa. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa. Policjant przypomniał również dzieciom o telefonach alarmowych, a także jak i kiedy można z nich korzystać. Na zakończenie wizyty przedszkolaki wręczyły panu policjantowi podziękowanie. Panu dzielnicowemu serdecznie dziękujemy za prelekcję a rady na pewno weźmiemy sobie do serca.


 

Podczas zebrania ogólnego dla rodziców, Ustalono wpłatę:
- 66 zł - wyprawka na cały rok - wpłaty do 15 października na konto Rady Rodziców.

KONTO BANKOWE:
Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 2
Os. Młodych 9
39 – 120 Sędziszów Młp.
Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp.
Nr rachunku: 60 9172 0003 0007 1808 2000 0010


Podczas zebrania, poprzez głosowanie wybrano nowy skład organu RADY RODZICÓW
            na nowy rok szkolny 2017/ 2018:


    1. Przewodniczący Rady Rodziców – p. Barbara Wszołek
    2. Z - ca Przewodniczącego – p.  Katarzyna Stawarz Cyzio
    3. Sekretarz – p. Katarzyna Brzostowska
    4. Skarbnik - p. Agnieszka Popławska                              
    5. Komisja Rewizyjna w składzie:  p. Ewa Chojnicka
                                                             p. Justyna Wszołek
                                                             p.  Iwona Jędrych                                                 
                                                             p. Joanna Kosydar
                                                             p. Wioletta Kocur
                                                             p. Urszula Pociask
                                                             p. Anna Kucharska

  WYBRANO NASTĘPUJĄCE RADY ODDZIAŁOWE:

Cieszymy się, że możemy znów wziąć udział w akcji GÓRA KARTEK DLA PATI. Przypomnijmy, że Patrycja jest absolwentką naszego przedszkola i ukończyła je jako całkiem zdrowa dziewczynka. Niestety Pati od kilku lat choruje na encefalopatię padaczkową. Każdego dnia walczy z chorobą  POMOC DLA PATI


      

 Aby sprawić jej trochę radości przyłączmy się do akcji „GÓRA KARTEK DLA PATI”.

Wzorem ubiegłych lat zwracamy się z prośbą do chętnych Rodziców o wykonanie ( lub zakupienie) kartki urodzinowej wraz z napisanymi życzeniami dla ciężko chorej PATRYCJI SZCZĘCH, która 5 października
obchodzi swoje 14 URODZINY.
Pamiętajmy, że Pati potrzeba teraz dużo pozytywnej energii oraz wsparcia duchowego, a my niewielkim wysiłkiem możemy sprawić, że nabierze sił do walki ze swoją chorobą.
Wywołajmy uśmiech na jej twarzy i dodajmy jej otuchy przynajmniej taką małą karteczką.

Kartki prosimy składać w p-lu w gr. I do 29 IX  (żeby jeszcze zdążyć wszystkie zapakować i wysłać).




W dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 tj. 4 września prosimy o przyniesienie podstawowych rzeczy osobistych dziecka:
1. Pantofle na bezpiecznej podeszwie łatwe do zapinania.
2. Worek  ze strojem na gimnastykę - krótkie bawełniane spodenki i t-shirt  (grupa II - VI).
3. Odzież zamienną na wypadek zabrudzenia czy zmoczenia (spodnie, bluzka, majteczki, skarpetki), którą należy zostawić w szatni - (dzieci z gr. I - VI).

UWAGA
4. Dla dzieci z grupy I (dzieci 3-letnie) - korzystających z leżakowania: (prosimy przynieść do przedszkola koniecznie w czwartek lub piątek - przed rozpoczęciem roku tj. w dniach 31 sierpnia i 1 września)
-  
pidżamka 
2 poszewki o wymiarach  90 cm x 120 i ewentualnie płaska podusia. 

UWAGA! WSZYSTKIE RZECZY KONIECZNIE PROSIMY PODPISAĆ (może być markerem na metce) !!!


 

Od 25.08.2017r (piątek), zgodnie z harmonogramem,   dostępna jest  LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH  do dalszego etapu  rekrutacji uzupełniającej.

Zakwalifikowanie nie oznacza przyjęcia dziecka do przedszkola.

UWAGA!!!
Na podstawie  Zarządzenia Nr 39/2017 BURMISTRZA SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 24 marca 2017r. Zarządzenie Burmistrza  w dniach 28-30.VIII. 2017r. (tj. poniedziałek , wtorek, środa) Rodzice dzieci zakwalifikowanych, składają  pisemne     oświadczenie  potwierdzenia woli przyjęcia kandydata do dalszego etapu rekrutacji.


Druki do pobrania w przedszkolu w wersji papierowej lub tutaj - DRUK POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA


 

UWAGA

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 im. Janusza Korczaka w Sędziszowie Małopolskim informuje, że rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się
od dnia 4 września 2017 r.  tj. w poniedziałek.


 

W związku ze złożeniem pisemnej rezygnacji przez Rodziców dzieci  przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2017/2018, Dyrektor przedszkola informuje, że na dzień dzisiejszy placówka dysponuje pięcioma wolnymi miejscami.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 39/2017 Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego   z dnia 24 marca 2017,  zainteresowani Rodzice, w dniach od 16.08.2017r. do 18.08.2017r. mogą złożyć Wniosek  o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/2018.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  do pobrania w przedszkolu w wersji papierowej lub ze strony internetowej przedszkola.

Wniosek do PP nr 2

Szczegółowy harmonogram uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2017/2018:

Zarządzenie Burmistrza

Dokumenty określające kryteria  rekrutacji 


 

 Podręczniki należy zakupić indywidualnie

 

Dla dzieci 3 - letnich -   Przygoda z uśmiechem Trzylatek  wyd. WSiP
 - Zeszyty ćwiczeń - części  1-4
-  Jeż Julek - maskotka

Dla dzieci 4 - letnich -  Przygoda z uśmiechem Czterolatek wyd. WSiP
 - Zeszyty ćwiczeń - części  1-4
-  Jeż Julek - maskotka

Dla dzieci  5 - letnich -  Tropiciele Pięciolatek nowość wydanie 2017 wyd. WSiP
 Karty pracy części  1-4- 
Zeszyt grafomotoryczny- 
 Wycinanka  Pak - pacynka- 
 Wiielka Księga Tropicieli - 

Dla dzieci  6 – letnichTropiciele Sześciolatek nowość wydanie 2017 wyd. WSiP
-  Karty pracy - części 1 – 4
-  Piszę i Liczę
-  Książka do czytania
-  Wycinanka
-   Supełek - Pacynka

UWAGA

W związku z postępowaniem uzupełniającym, które odbędzie się w drugiej połowie sierpnia, ostateczny przydział dzieci do grup nastąpi pod koniec sierpnia. Zatem zwracamy się z prośbą,  aby wstrzymać się z kupnem do końca sierpnia, ponieważ rodzaj książek uzależniony jest od przydziału dzieci do poszczególnych grup ( np. w przypadku grup mieszanych wiekowo).