Blue Flower

Na pośbę Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie
zamieszczamy ulotkę z informacjami o naborze do klasy I na nowy rok szkolny.