Blue Flower

                

INFORMATOR DOTYCZĄCY WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

UWAGA - DEKLARACJE WYPEŁNIAJĄ TYLKO RODZICE DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA,
                 WNIOSKI DLA NOWYCH DZIECI BĘDĄ DO POBRANIA W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE

1. WPISZ  W WYSZUKIWARCE ADRES STRONY: https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/przedszkole

2. WYBIERZ NAZWĘ PRZEDSZKOLA DO KTÓREGO W TYM ROKU UCZĘSZCZA TWOJE DZIECKO

3. Z GÓRNEGO PASKA WYBIERZ  ZAKŁADKĘ: „WYPEŁNIJ PODANIE"

4. WYBIERZ OPCJE: „WYPEŁNIJ PODANIE” I POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ W SYSTEMIE (UZUPEŁNIJ DANE DZIECKA, TYP, ZAKOŃCZ

5. PO  NACIŚNIĘCIU PRZYCISKU „ZAPISZ” DANE ZOSTANĄ ZAPISANE W SYSTEMIE. ZOSTANIE NASTĘPNIE WYGENEROWANY DOKUMENT W FORMACIE PDF, KTÓRY NALEŻY POBRAĆ Z SYSTEMU, WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ I ZŁOŻYĆ W PLACÓWCE

6. SYSTEM AUTOMATYCZNIE  GENERUJE IDENTYFIKATOR I HASŁO KTÓRE NALEŻY SOBIE ZAPISAĆ (BĘDZIE POTRZEBNE DO NASTĘPNEGO LOGOWANIA) - RODZICE, KTÓRZY POSIADAJĄ JUŻ IDENTYFIKATORY I HASŁA Z UBIEGŁEGO ROKU - LOGUJĄ SIĘ ZA ICH POMOCĄ  

 TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI: OD 9 LUTEGO DO 15 LUTEGO 2021 (DO GODZ. 15:00)

Wraz z DEKLARACJĄ należy złożyć
- wypełnione OŚWIADCZENIA obydwojga rodziców o zatrudnieniu
Załączniki są dostępne na dole strony https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/przedszkole/Info/70909