Blue Flower

Galeria Ewy

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do udziału w konkursie plastycznym , organizowanym przez nasze przedszkole.

Cele konkursu:

- Kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych
- Rozwijanie kreatywności dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych (materiałów z odzysku i technik plastycznych)
- Rozwijanie wyobraźni, kreatywności i zdolności manualnych

Prace można wykonać z pomocą rodziców. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

Technika pracy – dowolna, łączona, przestrzenna, płaska - do wyboru
Format pracy – dowolny

Prace prosimy składać do końca marca 2021r. ( przekazać pracownikowi przedszkola)

W ocenie prac Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami:

a) pomysłowość w ujęciu tematu i estetykę wykonania pracy;
b) jakość wykonania;
c) walory artystyczne i oryginalność pracy;
d) wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych.

Lista nagrodzonych w konkursie autorów zostanie opublikowana na stronie internetowej przedszkola Komisja przyzna nagrody za I, II, III miejsce .

Udział dzieci, rodziców/opiekunów w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i jego zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu.