Blue Flower

Dnia 22 marca obchodziliśmy ŚWIATOWY DZIEŃ WODY.  Święto zostało ustanowione w celu podniesienia świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jakie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Obchody święta przyczyniają się do pogłębianie szacunku do wody, która ze względu na swą pozorną dostępność w warunkach klimatu umiarkowanego, często bywa marnotrawiona.

               W grupie I ten dzień miał na celu rozwijanie zainteresowań dzieci o otaczającym je świecie oraz rozbudzenie  poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej; uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Dzieci brały udział w zabawach umysłowych (rozwiązywanie zagadek, burza mózgów); muzycznych oraz ruchowych. Najwięcej frajdy sprawiły im ćwiczenia oddechowe: Zadania przeplatane były muzyką i zabawami rytmicznymi oraz bajką edukacyjną „Niezwykła podróż kropelki. 

 

                Przedszkolaki z grupy V w ŚWIATOWY DZIEŃ WODY rozpoczęły kontynuację II etapu projektu "Zdrowo jem, więcej wiem". Wspólnie przeszły alejkami osiedla w niebieskich strojach symbolizujących wodę z niebieską parasolką na czele z hasłem ”Woda to: życie i zdrowie”. Przemarsz ten miał na celu przypomnienie całej społeczności lokalnej, że woda jest ważna w diecie jak oraz w życiu roślin, zwierząt i ludzi, że jest to skarb, który należy oszczędzać. Następnie w ramach tematu "Źródło życia i zdrowia - woda" dzieci zastanawiały się co się stanie, kiedy przez pustynię przepłynie woda – magiczny strumień. Swoje przemyślenia przelały na papier i utworzyły wizualizację wpływu wody na rozwój przyrody i środowiska na pustyni.

 

                W grupie VI dzieci dowiedziały się, że woda ma duże znaczenie dla roślin, zwierząt i organizmu człowieka, a jej brak może być bardzo dużym problemem. Przedszkolaki oglądały film edukacyjny o problemie dostępu do wody pitnej na świecie i przyczynach ciężkiej sytuacji w najuboższych krajach świata z powodu braku wody. Z filmu dowiedziały się, że są fundacje, które pomagają ubogim krajom poprzez m.in. budowę studni głębinowych, pomp wodnych, które zagwarantują dostęp do czystej wody setkom dzieci. Po dużej dawce wiedzy dzieci rysowały nt. Dlaczego warto dbać o wodę.

 

Wszystkie przedszkolaki już wiedzą, że woda jest niezbędnym źródłem życia i należy o nią dbać, a więc nie marnujmy WODY!.