Blue Flower

Rekrutacja uzupełniająca | Publiczne Przedszkole Małe Aniołki

 

Zainteresowanych Rodziców prosimy o zapoznanie się z wynikami rekrutacji, które są dostepne na stronie https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/przedszkole


 

Uprzejmie informujemy, że od 14 kwietnia (od godz. 09:00)  do 16 kwietnia 2021r. (do godz. 15:00)
 odbędzie się REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  na wolne miejsca do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Wniosek należy wypełnić elektronicznie poprzez stronę: https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/przedszkole

Następnie wypełniony Wniosek należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru w wersji papierowej (podpisany) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów w terminie do 16 kwietnia 2021r. (do godz. 15:00)

Do WNIOSKU należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów:

Dokumenty do pobrania na dole strony: Nabór - Szczegóły jednostki organizacyjnej (pcss.pl)

  1. OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

  2. OŚWIADCZENIE RODZICA O ZATRUDNIENIU

  3. OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

  4. KOPIĘ ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KANDYDATA, RODZICÓW, RODZEŃSTWA