Blue Flower

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do udziału w konkursie ekologicznym, organizowanym przez nasze przedszkole.

Cele konkursu:

- poszerzanie świadomości ekologicznej; 
- kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;
- rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska; 
- rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych; 
- zapoznanie z możliwościami wykorzystania różnych rzeczy z recyklingu
- kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta; 

Konkurs adresowany jest do wszystkich grup wiekowych.
Stroje można wykonać wspólnie z rodzicami.
Każdy uczestnik może wykonać tylko jeden strój.
Stroje prosimy składać do końca kwietnia 2021r.( przekazać pracownikowi przedszkola).

Pokaz Mody Ekologicznej odbędzie się 6 maja 2021r.

W ocenie strojów ekologicznych Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami:

a) pomysłowość i estetyka wykonania pracy;
b) wykorzystanie różnorodnych technik i surowców wtórnych.
c) walory artystyczne i oryginalność pracy;

Lista nagrodzonych w konkursie autorów zostanie opublikowana na stronie internetowej przedszkola .
Komisja przyzna nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.

Udział dzieci, rodziców/opiekunów w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i jego zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu.