Blue Flower

 

Drodzy są rodzice, dzieci, krewni, domownicy,
ale miłość wszystkiego zawarła w sobie ojczyzna
/ Cyceron

W procesie kształtowania u dzieci obrazu Ojczyzny ważną rolę odgrywa przybliżenie im symboli narodowych. Stanowią one wyznaczniki między historią narodu, jego teraźniejszością i przyszłością.  Podczas zaznajamiania dzieci z symbolami narodowymi powinna towarzyszyć radość, a jednocześnie poczucie powagi tematu. Symbole narodowe powinny również wzbudzać dumę dzieci z tego , że są Polakami. Postawa szacunku wobec nich była i powinna być przejawem kultury i dojrzałości obywatelskiej społeczeństwa, dlatego już w przedszkolu powinno kształtować się właściwy stosunek dzieci do symboli narodowych.

W związku z powyższym 30 kwietnia 2021 roku, a wiec na dwa dni przed przypadającym 2 maja Świętem Flagi dzieci z naszego przedszkola przemaszerowały alejkami Osiedla Młodych w Sędziszowie Małopolskim by uczcić to państwowe święto. Dzieci ubrane były w uroczyste stroje biało- czerwone, a w ręku trzymały miniaturkę polskiej flagi wykonaną w przedszkolu.

Święto Flagi obchodzone jest w Polsce od 2004 roku. Zostało wprowadzone nowelą ustawy
o godle, barwach i hymnie RP, uchwałą 20 lutego 2004roku. 2 maja jest jednocześnie obchodzony jako Dzień Polonii i Polaków za granicą.

Uroczystość rozpoczęto wspólną recytacją wierszy: Władysława Bełzy „Kto ty jesteś…”, Cz. Janczarskiego „ Powiewa flaga” hymnem oraz piosenkami patriotycznymi: „ Piosenka młodego patrioty”, „ Jestem Polakiem”, „Wolność” M. Grechuty. Dzień ten był dla przedszkolaków wspaniałą lekcją przypomnienia, że są Polakami, że Polska jest ich Ojczyzną i mamy nadzieję, że „Mali Patrioci” zapamiętają to święto i będą je miło wspominać...