Blue Flower

edupolis | 11. edycja projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”

Zespół “ZNAWCY ZDROWEGO ŻYWIENIA” – przedszkolaki z grupy V z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Sędziszowie Młp. wraz z nauczycielką Kornelią Przywarą wzięły udział w kolejnym - wiosennym etapie XI edycji projektu prozdrowotnego pt. “Zdrowo jem, więcej wiem" organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser – Dudy. Zadaniem projektu było  pogłębianie wiedzy dzieci a także rodziców na temat właściwych nawyków żywieniowych oraz promowanie zdrowego stylu życia. 

OPIS REALIZACJI PROGRAMU WRAZ ZE ZDJĘCIAMI PONIŻEJ 

1. Zajęcia „Piramida zdrowia ucznia”

Celem zajęć było zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowia - pożądanym modelem zdrowego odżywiania. By przybliżyć dzieciom pojęcie piramida, przenieśliśmy się wybudowanym wehikułem czasu w nieznane miejsca, w czasy starożytnego Egiptu. Po wylądowaniu i odnalezieniu na mapie świata Afryki a w niej Egiptu, w oparciu o prezentację multimedialną wyświetloną na dużym ekranie, dzieci zostały zapoznane z historią i budową piramid. Nawiązując do egipskich piramid, przystąpiono do omówienia piramidy zdrowia - jej poszczególnych grup i pięter, zasad prawidłowego odżywiania oraz znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia. Kolejnym etapem zajęć była zabawa edukacyjna "Na które jadę piętro?". Przedszkolaki losowały obrazki i za pomocą gestów starały się przedstawić rzecz zamieszczoną na ilustracji lub zadawały zagadkę, a pozostałe odgadywały co to jest i na którym pietrze się znajduje. Bardzo atrakcyjną zabawą było stworzenie grupowej piramidy zdrowia z artykułów żywieniowych oraz przyborów wykorzystywanych do aktywności ruchowej. Przedszkolaki kolejno rozstawiały wszystkie rzeczy segregując je na grupy odpowiadające poszczególnym piętrom piramidy. Tworzenie “żywej piramidy zdrowia”, bo tak ją dzieci nazwały, było dla nich wielką frajdą. Zajęcia zakończyły się dyskusją na temat: "Jak zmienić zwyczaje żywieniowe na lepsze?". Przeszkolaki wymieniały hasła, które zostały zapisane na tablicy zatytułowanej “Nasze zdrowe postanowienia” i obiecały, że będą się zdrowo odżywiać, unikać słodyczy i słodkich napojów, pić więcej wody oraz że zwiększą swoją aktywność fizyczną i ograniczą czas spędzany przed telewizorem, komputerem i z telefonem. Dzieci otrzymały karty pracy nt "Piramida Zdrowia ucznia", które miały charakter zadania domowego do wykonania pod okiem swoich rodziców. Był to sposób nie tylko na utrwalenie zasad zdrowego odżywiania, ale również na wspólnie spędzony czas dzieci z ich rodzicami oraz okazja, by zachęcić rodziców do zmian nawyków żywieniowych całej rodziny. 

 

 

2. Konkurs: „Najlepszy rysunek Piramidy Zdrowia” 

Podczas pierwszych zajęć dzieci poznały zasady zdrowego żywienia i stylu życia, które były zawarte w Piramidzie Zdrowia. Wiedzę, którą otrzymały przeniosły na realizację kolejnego zadania. Wspaniałym sposobem utrwalenia zdobytych wiadomości było przystąpienie do Konkursu „ Najlepszy rysunek Piramidy Zdrowia”. Dzieci zostały podzielone na 4 zespoły, których zadaniem było stworzenie najładniejszej i najciekawszej pracy z jak największą liczbą elementów. Przedszkolaki pracowały z ogromnym zaangażowaniem. Nadszedł czas na wybór najpiękniejszej pracy, a wybór był trudny, bo wszystkie były kolorowe i cechowały się pomysłowością. W wyniku głosowania dzieci wyłoniliśmy zwycięzcę. Praca która zdobyła największą ilość punktów w opinii dzieci była najciekawsza, przyciągała wzrok, miała ładne rysunki oraz w sposób przejrzysty przedstawiała poszczególne piętra Piramidy. Wygrany zespół został nagrodzony gromkimi brawami, a wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia - owocowo-warzywne przekąski. Takie rodzaj zajęć to sposób nie tylko na rozwijanie w dzieciach kreatywności, umiejętności pracy w zespole i podejmowania decyzji podczas oddawania głosów, ale przede wszystkim utrwalenie zdobytej wiedzy nt zasad zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia. 

 

3. Zajęcia: „Źródło życia i zdrowia – woda!” 

Zajęcia miały na celu zebranie i porządkowanie informacji na temat wpływu wody na świat roślin, zwierząt i ludzi. Dzieci wykonując rysunki przedstawiły, jak dzięki magicznemu strumieniowi pustynia zamieniła się w miejsce gdzie zawitało życie. Kolejnym założeniem zajęć było ukazanie znaczenia wody dla organizmu człowieka. Aby zobrazować temat, na arkuszu papieru obrysowaliśmy sylwetę dziewczynki i chłopca. Następnie dzieci zamalowały odpowiednią jej część niebieską farbą i dzięki temu zawsze będą pamiętać ile wody zawiera ludzkie ciało. Poprzez przeprowadzony eksperyment z gąbka i wodą przedszkolaki dowiedziały się w jaki sposób organizm traci wodę i jak należy uzupełniać wodę w organizmie. Na zajeciach zwrócono uwagę dzieci na wartość zdrowotną wody, a także zachęcano je do picia wody i świadomego jej wybierania zamiast kolorowych napojów gazowanych. W ostatniej części spotkania, by pokazać dzieciom, że smak czystej wody możemy wzbogacić odbyła się degustacja wody smakowej ze świeżo wyciśniętym sokiem z cytryny, z pomarańczy i wody z odrobiną domowego soku malinowego. ale najbardziej jednak smakowała woda malinowa, która drogą głosowania zdobyła najwięcej punktów. Podczas podsumowania zajęć wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że woda to i najlepszy napój dla człowieka, bez niej nie byłoby życia i zdrowia. Dla utrwalenia wiadomości dzieci otrzymały Kartę pracy ucznia, jako zadanie do wykonania w domu pod okiem swoich rodziców.

 

 

4. Konkurs: „Quiz wiedzy o wodzie" 

Kolejnym etapem działań w programie „Zdrowo jem, więcej wiem” było przeprowadzenie quizu: wiedzy o wodzie, który pozwolił na sprawdzenie poziomu zdobytych wiadomości przez podopiecznych, a także ich utrwalenie. Na wstepie dzieci losowały kropelki z numerkami, które przydzieliły ich do czterech drużyn o nazwach: KROPELKI, NAPOJKI, WODNIKI, MINERALKI. Przedszkolaki z pośród siebie wyłoniły swoich przedstawicieli, którzy reprezentując swoją grupę odpowiadali na pytania przygotowane w oparciu o quiz znajdujący się w materiałach projektowych. Wszystkie były tematycznie związane z poprzednimi zajęciami nt: Źródło życia i zdrowia – Woda!. Rywalizacja podczas konkursu była naprawdę zacięta. Okazało się, że wszystkie zespoły poradziły sobie z pytaniami bez problemu i odpowiedziały prawie bezbłędnie na postawione pytania. Tę rywalizację, różnicą dwóch punktów, wygrał zespół WODNIKI, którego członkowie zostali ogłoszeni najlepszymi Ekspertami do spraw picia wody, za co otrzymali głośne brawa od pozostałych uczestników.Takie wspólne działania, oprócz rywalizacji i świetnej zabawy pozwoliły dzieciom utrwalić wiedzę na temat wody. Dzięki nim dzieci na pewno posiadają większa świadomość na temat korzyści ze spożywania wody i rozumieją, że słodzone napoje nie sprzyjają ich zdrowiu. Wszyscy uczestnicy Quizu za posiadana wiedzę w nagrodę pocieszenia otrzymali “ODZNAKI EKSPERTA DO SPRAW PICIA WODY”. Na zakończenia ostatnich zajęć w ramach projektu wykonaliśmy sobie pamiatkowe zdjęcie.

 

 5. Dzielimy się wiedzą: „Sztuka picia wody 

Ostatnim zadaniem wiosennego etapu projektu "Zdrowo jem, więcej wiem" były działania promocyjne. Niestety obowiązujące procedury z powodu pandemii ograniczyły sposób i realizację zadań z tego zakresu. Rodzice zapoznali się z dokonaniami swoich dzieci w trakcie realizacji projektu, mieli możliwość wspólnie z dzieckiem porozmawiać na temat przeprowadzanych zajęć, utrwalić wiadomości z zakresu realizowanych zadań w danym dniu podczas uzupełnianych przez dzieci Kart Pracy Ucznia. Dzieci na prośbę nauczyciela przynosiły z domu pomoce na potrzeby zajęć oraz elementy dekoracji w sali, wspólnie z rodzicami przygotowywały ubrania w kolorze niebieskim. Wszyscy Rodzice otrzymali książeczki opracowane przez nauczyciela dotyczące piramidy zdrowia „Jedz zdrowo i kolorowo” oraz propagujące zwyczaj picia wody dla dzieci i ich rodzin „Sztuka picia wody”. Informacje o zrealizowanych zadaniach projektowych zostały opublikowane na stronie internetowej przedszkola bogato oprawione zdjęciami z poszczególnych zadań i działań.Większość materiałów, które zostały wykonane na potrzeby realizacji projektu, dotyczące piramidy zdrowia, zdrowego odżywiania i znaczenia wody zostały wyeksponowane w holu przedszkola na gazetce zatytułowanej ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM. Była ona skierowana do całej społeczności przedszkolnej. Stojąc przy tablicy można było zastanowić się i krytycznie ocenić czy własny sposób odżywiania, wybór właściwych produktów do spożycia w ciągu dnia jest właściwy oraz czy ilość wypijanej wody jest wystarczająca, a także których napojów powinniśmy unikać. Gazetka cieszyła się dużym powodzeniem również wśród innych przedszkolaków, które spacerując po korytarzu z wychowawcami chętnie oglądały przypięte ilustracje i pomoce, a panie omawiały ich treść, zachęcając do picia czystej wody, do większej aktywności fizycznej i do zmiany nawyków żywieniowych zgodnie z Piramidą Zdrowia. Kolejnym etapem promocji zdobytej wiedzy była kampania na rzecz picia wody. Niestety z powodu panującej pandemii i zakazu przemieszczania się dzieci do innych grup obeszliśmy wokół przedszkola i pod oknami zachęcaliśmy swoich młodszych kolegów do picia wody wykrzykując hasło “Woda to życie, woda to zdrowie”. Nastepnie w strojach kropelek wody z wodną parasolką na czele, przeszliśmy alejkami osiedla, zachęcając napotkanych przechodniów do picia czystej wody.

 

Projekt "Zdrowo jem, więcej wiem!" cieszył się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem dzieci. W dużej mierze pozwolił na ukształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz wzbogacił wiedzę na temat wody. Wierzymy, że promocja podjętych działań w przedszkolu i poza nim, przyczyni się do poprawy stylu życia i nawyków żywieniowych nie tylko u dzieci, ale także w ich rodzinach i w najbliższym środowisku społecznym.

A tak prezentujemy sie na zdjęciach grupowych podsumowujących zajęcia