Blue Flower

Pasowanie na Przedszkolaka 10.10.2019r. – Przedszkole 61

Mimo pandemii 12 i 14  maja 2021 r. w grupie I, III i w VI odbyło się uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka dla dzieci uczęszczających pierwszy rok do przedszkola.
Z racji COVID-u  z zastosowaniem i przestrzeganiem procedur oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa  uroczystość miała  inny charakter niż dotychczas, ponieważ odbywała się po raz pierwszy bez udziału Rodziców. Nauczyciele oraz dyrekcja postarała się jednak wszystko uwieńczyć na zdjęciach i nagraniach, tak aby ten szczególny dzień dla dziecka mogli zobaczyć jego bliscy rodzice, dziadkowie. Dzieci zaprezentowały krótki program słowno-muzyczny: recytowały wiersze, śpiewały piosenki, były również pląsy i tańce. Po złożonych przyrzeczeniach nasza Pani Dyrektor Renata Śliwa symbolicznym ołówkiem pasowała każde dziecko na Przedszkolaka. Na koniec uroczystości dzieci otrzymały dyplomy i upominki. Dla wszystkich pasowanych dzieci był to dzień pełen wrażeń i na długo zostanie w ich pamięci.