Blue Flower

PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

Z okazji obchodzonego 31 maja Światowego Dnia Bez Papierosa przedszkolaki włączyły się do akcji uświadamiania rodzicom szkodliwości palenia papierosów. Nasze Przedszkole od lat współpracuje ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Ropczycach w ramach programu edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”. W związku z tym w poniedziałek odbyły się zajęcia w grupie starszaków, które miały na celu wykształcenie świadomej postawy w stosunku do osób, które palą papierosy w ich obecności. Na podstawie historyjki o podróży Dinusia pociągiem dzieci zapoznały się z wybranymi elementami programu, które miały na celu: zwiększenie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego, skutków palenia papierosów, lokalizowania różnych źródeł dymu oraz przyczyn ich wydobywania się. Podczas realizacji tych treści starano się wypracować u dzieci niezbędne kompetencje w zakresie umiejętności zachowania się, gdy znajdują się w zadymionych pomieszczeniach oraz radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni palą papierosy. Dzieci dowiedziały się również jakie są pozytywy płynące z niepalenia: ładny wygląd, lepsza sprawność fizyczna, lepsze zdrowie, itp. Z tej okazji dzieci wykonały prace plastyczne o tematyce antynikotynowej.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym bierne palenie oznacza między innymi:
• zmniejszoną gotowość szkolną,
• zaburzenia rozwoju psychoruchowego,
• zaburzenia zachowania dziecka,
• zwiększoną częstość występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego,
• zmniejszenie odporność immunologicznej organizmu;
Dorośli nie zdają sobie sprawy, że paląc narażają swoje dzieci na choroby związane z nałogiem tytoniowym. Palenie przy dzieciach jest prawie normą. Walka z nałogiem palenia papierosów jest bardzo trudna, trzeba więc uczynić wszystko co możliwe, aby przez odpowiednią profilaktykę ustrzec przed nim dzieci. Do podstawowych metod wychowania przeciw tytoniowego należy dawanie właściwego przykładu, który działa na wszystkie strony psychiki dziecka, w celu skłonienia go do chęci upodobnienia się do osoby niepalącej. Widzimy więc jak ważną i potrzebną jest edukacja antynikotynowa od najmłodszych lat.