Blue Flower

                                       Przyjaciele Zippiego” - Urszulanki Lublin

W roku szkolnym 2020/2021 w naszym przedszkolu w grupie V i VI realizowany był międzynarodowy program „Przyjaciele Zippiego”. Program ten koncentruje się na uczeniu takich sposobów radzenia sobie z trudnościami, które zachęcają dzieci do pomagania innym. Wzajemna pomoc, szacunek, wyobrażanie sobie, co czują inni (empatia) oraz współpraca, są kluczowe dla filozofii programu. Składa się on z 6 części, a każda z nich obejmuje po 4 spotkania.  Każda część zawiera odrębne opowiadanie o przygodach rodzeństwa Lilly i Tigga oraz ich przyjaciół zilustrowane przy pomocy zestawu barwnych obrazków i zadaniami do wykonania np. rysowanie, odgrywanie ról itp. Zajęcia prowadzone były raz w tygodniu. Zaczynały się i kończyły w ten sam sposób. Dzieci bardzo chętnie brały udział w tych spotkaniach. Miały mnóstwo ciekawych pomysłów oraz chętnie opowiadały o różnych sytuacjach, jakie zdarzają się w ich życiu. Rozwijały również swoje zdolności aktorskie poprzez udział w odgrywaniu scenek. Dzięki naszym zajęciom zaczęły nawiązywać lepsze kontakty z rówieśnikami. Otwarcie mówiły o swoich uczuciach, nauczyły się pomagać innym oraz poznały różne sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Pięknie odtwarzały scenki dotyczące sytuacji konfliktowych, wymyślały ciekawe i własne rozwiązania, często kojarzyły wydarzenia z innymi fragmentami znanych opowiadań. Dzieci dobrze poznały zasady obowiązujące w trakcie zajęć związanych z programem. Zasady te stały się regułą życia w grupie. Dzieci  z zaangażowaniem dokonywały ewaluacji własnych sukcesów, wypełniały karty ewaluacji na podsumowanie zajęć, zaznaczały najczęściej uśmiechniętą buźkę i słoneczko. Ukoronowaniem zakończenia realizacji programu było świętowanie połączone z wręczaniem koron, dyplomów i poczęstunkiem na słodko.