Blue Flower

W imieniu organizatorów konkursu  "Ziemia-planeta marzeń"  dziękujemy wszystkim rodzicom oraz dzieciom za otrzymane prace, w które uczestnicy włożyli dużo serca. Każdy biorący udział powinien być z siebie dumny, bo zaangażował się w walkę o lepszą przyszłość dla naszej planety. Cieszymy się, że świadomość ekologiczna wśród najmłodszych jest tak duża.
Serdecznie dziękujemy i zachęcamy do kolejnych konkursów!