Blue Flower

Szanowni Państwo !

Od 01 września 2021 roku zaczynamy nowy rok szkolny 2021/2022 nadal w bezpiecznych i higienicznych warunkach pobytu wszystkich dzieci i pracowników z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Aby sprostać tym wymaganiom kierujemy się ściśle wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji dróg oddechowych lub choroby zakaźnej  (katar, kaszel, podwyższona temperatura – powyżej 37.8C, widoczne osłabienie, ospałość, złe samopoczucie) oraz jeżeli najbliżsi członkowie rodziny nie zostali objęci kwarantanną. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane przez osobę zdrową, także nie objętą kwarantanną.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego i mając na uwadze wytyczne GIS  przypominamy, ze nadal do przedszkola nie można przynosić zabawek, słodyczy ani żadnych przedmiotów z domu. Dzieci nie będą również szczotkowały zębów. 

Zabrania się korzystania z placu zabaw przez dzieci w czasie, gdy są pod opieką rodziców/prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych po wybraniu dziecka z przedszkola.

Należy pamiętać, aby po powrocie do domu niezwłocznie zmienić ubranie dziecka oraz dbać o codzienną higienę i codziennie kąpanie dziecka.

Nasze przedszkole jest czynne od godziny 6.00 do 16.30

 Dzieci należy przyprowadzić do przedszkola w godzinach od 6:00 do 8:15. 

POSZCZEGÓLNE GRUPY PRACUJĄ W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH: 

Grupa I  -  3-latki -  6.00 - 15.15  wych. p. Kornelia Przywara, p. Maria Setera

Grupa II – 4-latki  - 7.30 - 16.30  wych. p. Ewelina Dobosz, p. Marta Skiba

Grupa III – 3,4 latki - 7.30 - 15.00 wych. p. Bożena Pazdan

Grupa IV – 5-latki  - 7.00 - 15.00  wych. p. Urszula Kmieć

Grupa V – 6-latki - 7.00 - 15.15 wych. p. Jolata Żuczek, p. Maria Rokosz

Grupa VI  - 6-latki - 7.00 - 16.00 wych. p. Barbara Szczęch, p. Marta Pieja

Przed i po godzinach pracy oddziałów dzieci przebywają w grupach łączonych na podstawie wyrażonej zgody w podpisanym oświadczeniu.
Bardzo prosimy przyprowadzać i wybierać dzieci w godzinach zadeklarowanych we wniosku.          

 

W ZWIĄZKU Z WYTYCZNYMI GIS INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 01.09.2021 R 

  • będą obowiązywały Rodziców i dzieci dwa wejścia:  A i B 

Rodzice/prawni opiekunowie/ inne osoby upoważnione nie mogą wchodzić do przedszkola, wyjątek stanowią rodzice dzieci nowych, którzy będą mogli wejść do przestrzeni wspólnej przedszkola (wspólny holl, szatnia) z bezwzględnym obowiązkiem osłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni płynem znajdujących się przy wejściu lub w rękawiczkachz zachowaniem zasad:

  • 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, 
  • odstęp od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m.
  • 5 rodziców/prawnych opiekunów/ inne osoby upoważnione w jednym czasie.

- w krótkim czasie, nie przekraczającym 5-7 minut należy pomóc dziecku w przebraniu się, pożegnać się z dzieckiem i w miarę szybko opuścić budynek by nie ograniczać innym rodzicom możliwości sprawnego przyprowadzania i odbierania dziecka.

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście, prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość.

Rodzice przekazują dziecko pracownikowi przedszkola i opuszczają budynek. 

  - wejście A (główne) - dla dzieci nowoprzyjętych oraz ich rodzeństw uczęszczających również do przedszkola

  - wejście B (ewakuacyjne od strony placu zabaw) - dla dzieci z pozostałych grup - pracownik przedszkola zaprosi dziecko i po umyciu dziecku rączek, odprowadzi dziecko pod opieką nauczyciela lub wskaże właściwą grupę (dzieci starsze),

  • odbiór dzieci dla wszystkich odbywa się wejściem A po użyciu dzwonka wejściowego od godz.13.00
    Nad płynnością odbioru będzie czuwał pracownik szatni.

O godzinie 8.30 przedszkole zostaje bezwarunkowo zamkniętegdyż przeprowadzana będzie dezynfekcja szatni i korytarza dlatego bardzo prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość i ścisłą współpracę w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa dzieci.