Blue Flower

Razem Dbajmy o Środowisko - Telewizja Bolesławiec

W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego znaczenia nabierają pojęcia „ekologia” oraz „ochrona środowiska”. Już w przedszkolu od najmłodszych dzieci zdobywają wiedzę nt ekologii i rozumieją, że o środowisko należy dbać. Warto również w domu rozmawiać z nimi i dawać im właściwy przykład postępowania, które będzie przyjazne środowisku.
Środowisko wpływa na człowieka, również człowiek oddziałuje na miejsce, w którym żyje, z tą różnicą, że nasze oddziaływanie jest często destrukcyjne. Znaczną część tych niewłaściwych działań możemy jednak wyeliminować, przyjmując postawę przyjazną środowisku. Każdy z nas pragnie żyć w domu, który jest zdrowy, i w którym czuje się dobrze. Zmieniając własne zachowania możemy wytworzyć w sobie nawyki takiego postępowania, które przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska w naszym najbliższym otoczeniu. Często są to bardzo proste działania.

Pamiętajmy że jesteśmy częścią przyrody więc dbajmy o nią w sposób szczególny.
Poniżej kilka prostych, a jednocześnie cennych wskazówek pomocnych w trosce o otaczające nas środowisko naturalne.