Blue Flower

Informujemy, że w naszym przedszkolu raz w miesiącu odbywać się będą (w 2 turach po 3 grupy) audycje muzyczne prowadzone przez muzyków z Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

AUDYCJE MUZYCZNE - mają formę koncertów, których wykonawcami są zespoły utworzone przez profesjonalnych muzyków. Odbywają się w placówkach na terenie całego województwa podkarpackiego, opatrzone są komentarzem dostosowanym do wieku słuchaczy. Proponowane przez organizatorów treści wzbogacają wiedzę o muzyce, uwrażliwiają młodego słuchacza na jej wyjątkowe piękno oraz przybliżają wspaniałą wielowiekową tradycję sztuki europejskiej. Przybliżają młodym słuchaczom ciekawy świat muzyki klasycznej, sakralnej, elementy folkloru oraz muzykę rozrywkową.

Czas trwania audycji 30 min.
Koszt jednej audycji 2 zł.

Grupa I, III i IV godz. 12.15 – 12.45
Grupy II, V  i VI godz. 12.50 – 13.20

W roku szk. 2021 / 2022 zaplanowano 8 audycji o tematyce: