Blue Flower

                                Dzień Drzewa - Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

      Z okazji Święta Drzewa 11 października odbyły się w naszym Przedszkolu w grupach zajęcia związane z tematyką drzew.
Maluszki z grupy I poznały rodzaje drzew, ich owoce oraz dowiedziały się jak są zbudowane liście i dlaczego jesienia opadają z drzew. Nastepnie zmysłem dotyku odgadywały co to za owoc i z jakiego drzewa pochodzi. Podsumowaniem zajęć była praca plastyczna „Jesienne drzewo” wykonana metodą kropkową.
W grupie II dzieci poznały budowę drzewa i jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody oraz dowiedziały się jak wielkie znaczenie mają drzewa dla czystości powietrza. Następnie wykonały prace plastyczne pt. „Jesienne drzewa”. Przyswajaniu wiedzy przyrodniczej towarzyszyła zabawa, śpiew i taniec. Dzieci bowiem świetnie bawiły się przy piosenkach o tematyce ekologicznej.
Grupa V uczciła „Dzień Drzewa” sadząc krzew Pigowca japońskiego. Nie możemy się doczekać jak zakwitnie nam na wiosnę na czerwony kolor.
W grupie IV dzieci malowały drzewa farbami oraz oglądały prezentację pt. „Od nasiona do drewna”

     Wszystkie podjęte działania miały na celu przede wszystkim propagowanie idei ochrony przyrody, kształtowanie pozytywnego stosunku do niej, pogłębianie wiedzy na temat drzew. Na koniec zajęć przedszkolaki złożyły uroczystą przysięgę - ,,Przedszkolaki zawsze będą dbać o wszystkie drzewa!!!!