Blue Flower

14 października 2021 r. z okazji DNIA EDUKACJI NARODOWEJ Pani Dyrektor złożyła życzenia wszystkim pracownikom przedszkola oraz wręczyła Nagrody Dyrektora nauczycielkom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz pracownikom obsługi za wzorową pracę w zakresie administracyjno - gospodarczym.
Składamy serdeczne Podziękowania Radzie Rodziców oraz wszystkim Rodzicom i Dzieciom za pamięć, życzenia i kosz słodkości.