Blue Flower

18 pażdziernika, po długiej przerwie, z radością przywitaliśmy muzyków z Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Pierwsze spotkanie pod tytułem "Było cymbalistów wielu…", przybliżyło dzieciom wiadomości na temat cymbałów. Przedszkolaki dowiedziały się, że ojczyzną tego instrumentu jest Persja, a do Polski cymbały dotarły w XVII wieku. Towarzyszyły zazwyczaj wędrownym grajkom. Poznaliśmy regiony w jakich najczęściej występują, dowiedzieliśmy się gdzie można się nauczyć grać na tym ciekawym instrumencie.

 Prowadzący dokładnie omówili z czego zbudowane są cymbały, w jaki sposób powstaje dźwięk. W czasie trwania audycji muzycznej dzieci  usłyszały wiele pięknych melodii żydowskich, góralskich i rzeszowskich, również przy udziale innego instrumentu jakim były basy. Podczas spotkania prowadzący zaprezentowali także stroje rzeszowskie.

Dziękujemy serdecznie za wspaniałą lekcję muzyki. Takie audycje wzbogacają wiedzę o świecie muzyki, przybliżają ciekawostki, elementy folkloru, tradycji. Uwrażliwiają na jej piękno, są wspaniałą formą wypoczynku i rozrywki. Mamy nadzieję, że audycje staną się inspiracją do rozwijania zainteresowań muzycznych naszych przedszkolaków.

Czekamy z niecierpliwością na następną audycję za miesiąc tj. 15 listopada.