Blue Flower

  11 listopada 1918 r. Polska odzyskuje niepodległość  Szkoła do hymnu – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w  Lublinie

10 listopada 2021 r. o godz. 11:11 dzieci z wszystkich grup uroczyście odśpiewały w swoich salach hymn państwowy. Inicjatorem akcji pod nazwą „Szkoła do hymnu” jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, które zaprosiło szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, a także szkoły polonijne do odśpiewania o symbolicznej godzinie 4-zwrotkowego hymnu narodowego. Jej celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnego przeżywania Narodowego Święta Niepodległości oraz kształtowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych.

Już najmłodsze przedszkolaki znają godło, flagę i hymn naszego kraju. Dzieci w ramach zajęć i zabaw edukacyjnych zapoznawały się z mapą Polski, historią, zabytkami, charakterystycznymi miejscami, znanymi postaciami, muzyką, strojami regionalnymi, legendami itd. Udział w akcji jest jednym z działań rozwijających ich świadomość narodową i kształcących postawę patriotyczną.
Dzieci grupy VI zaprezentowały montaż słowno-muzyczny, zawierający treści patriotyczne zawarte w wierszach, pieśniach i piosenkach współczesnych oraz tańcu polonezie.
W tym niezwykle ważnym dniu, dzieci chciały pokazać, że pamiętają, świętują i kochają ojczyznę jak w śpiewanej piosence: 

My jesteśmy Polakami cały hymn na pamięć znamy.
W rytm mazurka serce dziś bije mocno pyk, pyk, pyk.

Dla Polski biją nasze serca małe,
Chociaż malutkie to potrafią kochać już.
Gdy przyłożymy rączkę na serduszko
Czujemy stuk, stuk, stuk, stuk, stuk.

My jesteśmy Polakami orła swego w godle mamy
Patrzy dumnie na nas dziś serca biją pyk, pyk, pyk. 

My jesteśmy Polakami przystroimy dom flagami
Ma swe święto Polska dziś serca biją pyk, pyk, pyk.