Blue Flower

Od 25.08.2017r (piątek), zgodnie z harmonogramem,   dostępna jest  LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH  do dalszego etapu  rekrutacji uzupełniającej.

Zakwalifikowanie nie oznacza przyjęcia dziecka do przedszkola.

UWAGA!!!
Na podstawie  Zarządzenia Nr 39/2017 BURMISTRZA SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 24 marca 2017r. Zarządzenie Burmistrza  w dniach 28-30.VIII. 2017r. (tj. poniedziałek , wtorek, środa) Rodzice dzieci zakwalifikowanych, składają  pisemne     oświadczenie  potwierdzenia woli przyjęcia kandydata do dalszego etapu rekrutacji.


Druki do pobrania w przedszkolu w wersji papierowej lub tutaj - DRUK POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA