Blue Flower

Aktualności

              Jan Paweł II – Papież Nadziei” – 100. rocznica urodzin św. Jana ...

18 MAJA OBCHODZIMY 100 ROCZNICĘ URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
Z tej okazji Przedszkolaki wraz z Rodzicami, Babciami i Dziadziami uczciły
100 Rocznicę Urodzin Świętego Jana Pawła II
, wykonując piękne prace plastyczne
nt:”
„Święty Jan Paweł II oczami Dzieci, Rodziców, Babci i Dziadzia”.,
odzwierciedlając wspomnienia związane z Osobą Świętego Jana Pawła II i Jego Wielkim Pontyfikatem.
JEST TO DAR I PODZIĘKOWANIE ZA ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II.

Dziś chcemy Podziękować Naszemu Kochanemu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II za wszystko, co zrobił dla Polski i świata. W naszych sercach znalazł szczególne miejsce. Święty Jan Paweł II był osobą, która kochała każdego… bez wyjątku. Pochylał się z troską nad losem każdego człowieka, szczególnie utrudzonego, biednego, cierpiącego zawsze dając nadzieję… Dzięki Jego dobroci ludzie ubodzy i wykluczeni na nowo odnajdywali poczucie własnej wartości. Pokazał jak przejść przez życie czyniąc dobro i zauważać wszystkich … tych najmniejszych.
Czas Jego Pontyfikatu był czasem pięknym i niezapomnianym. Święty Jan Paweł II to niestrudzony Pielgrzym. Nauczył nas, jak otwierać swe serce i nie bać się świętości, takiej zwykłej, codziennej... Papież nauczał jak czerpać radość, miłość ze służby Bogu i drugiemu człowiekowi. Pozostawił nam po sobie niezliczone dobra wiarę w sens życia, wartość rodziny, nauczał nas słuchać i wybaczać bliźniemu... Święty Jan Paweł II na zawsze pozostanie dla nas wzorem patriotyzmu i człowieczeństwa.

Serdecznie Dziękujemy Wszystkim Rodzicom, Babciom i Dziadziom za zaangażowanie, przybliżenie Dzieciom Osoby Świętego Jana Pawła II. Dziękujemy Dzieciom za wykonanie przepięknych prac plastycznych.

Z wielką radością poniżej prezentujemy nadesłane prace.

                             Rozalka                                                        Marcelinka

 

                                                     Michasia z Babcią

                                                             Julek 

                                                      Tomuś z Babcią

                                                            Oliwcia

                                                             Antoś

                                                           Miłoszek


 

Rekrutacja Uzupełniająca - Lista Dzieci Przyjętych na Rok Szkolny 2020/2021

 
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
 
Zwracamy się do Państwa z Prośbą o włączenie się do akcji #WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE# Godzina Radości
- organizowanej przez Zarząd Osiedla Młodych oraz Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim.
 
Poniżej linki zawierające szczegóły akcji.
https://www.youtube.com/watch?v=Ls7FhpVoeDQ
https://www.facebook.com/720662708028204/posts/2979253625502423/

 Informacje Dyrektora

W związku z otwarciem przedszkola w dniu 11 maja br. informuję, że zgodnie z wytycznymi MEN w pierwszej kolejności nasze przedszkole zapewni opiekę dzieciom, rodziców obojga czynnie pracujących, z których pierwszeństwo, zgodnie z zaleceniami MEN, mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z zaleceniem GIS w przedszkolu wprowadzony zostaje REŻIM SANITARNY oraz ZMIANA ORGANIZACJI PRACY (nie będą obowiązywały dotychczasowe podziały grupowe, liczba dzieci zostaje ograniczona zgodnie z wytycznymi GIS tj. 4m2 na 1 dziecko, nauczyciele zapewniają przede wszystkim opiekę, ale mo także organizować zabawy, zajęcia dydaktyczne.).
Wymagane są stałe godziny przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola i na jej podstawie, dzieci będą przydzielane do grup.

W PIERWSZYM DNIU POWROTU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA WYMAGANE BĘDZIE:

1. Dobry stan zdrowia dziecka sprawdzony zgodnie z zaleceniami GIS
2. Obowiązkowe przedłożenia Oświadczenia (podpisanego przez obydwojga Rodziców), które Rodzice otrzymali wcześniej do zapoznania się na komunikatorze lub drogą mailową.  

Chęć powrotu dziecka do przedszkola należy zgłosić dyrektorowi przedszkola drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na trzy dni przed planowanym powrotem. O przyjęciu dziecka każdorazowo będzie decydował dyrektor.

UWAGA !!!
Proszę zgłaszać ewentualną nieobecność dziecka mailowo:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub telefonicznie: 17 22 16 752 w dniu poprzedzającym nieobecność
oraz w nagłych przypadkach do 7.30
w dniu nieobecności. Informacja jest niezbędna w celu organizacji żywienia.

Rodziców dzieci, którzy zgłosili przyjście od 18.05. 2020 r. proszę o potwierdzenie daty przyjścia lub rezygnacji do dnia 14.05.2020r.

Więcej na stronach:
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-otwarcie-przedszkoli
https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi

Poniżej zamieszczamy  PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR2 IM. JANUSZA KORCZAKA W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19
/ Załącznik do Zarządzenia Nr 5/E/20 Dyrektora PP2 z dnia 07.05.2020r. /

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019

Sprawozdanie Finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian i informacji dodatkowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342)

ZARZĄDZENIE Nr 4E/2020 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 im. Janusza Korczaka w Sędziszowie Małopolskim z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Dzisiaj 5 maja obchodzony jest Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ale także Europejski Dzień Protestu Przeciw Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych.

Dziękujemy Julkowi oraz jego rodzicom za nadesłanie pracy plastycznej, bo to był trudny temat. Szkoda że prac jest tak mało. Zachęcamy do dalszej współpracy dzieci i rodziców.

             

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice

W związku z planowanym otwarciem przedszkola od 18 maja 2020r., prosimy o zwrotną informację do 4 maja 2020r. do godziny 12.00 przez przedszkolny komunikator na stronie iPrzedszkole czy Państwa dziecko będzie uczęszczało do przedszkola?