Blue Flower

Aktualności

                BĄDŹ NIEBIESKI! Światowy Dzień Świadomości Autyzmu : Moje@Giżycko

 

2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia rozpoczynają się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, stawiającego sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin.

W kwietniu razem promujmy empatię, otwartość i zrozumienia dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Wspólnie twórzmy przyjazne otoczenie i pamiętajmy o tym jak ważna jest akceptacja różnorodności i odmienności rozwojowej. Nie pozwólmy na izolację, dyskryminację i łamanie praw osób z autyzmem.

Z tej okazji 2 kwietnia nasze serca powinny zaświecić się na niebiesko! Kolorem niebieskim wyraźmy swoją solidarność z osobami z autyzmem.

W związku z tym zachęcamy, aby dzieci w swoich domach wykonały pracę plastyczną w kolorze niebieskim. W ten sposób, chcielibyśmy zaznaczyć, że pamiętamy i solidaryzujemy się z osobami z autyzmem, z naszymi kolegami i koleżankami.

Rodzice nadsyłajcie zdjęcia swoich pociech z pracami do 6 kwietnia 2021  z dopiskiem w tytule "niebieska praca" na adres przedszkola  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zdjęcia zostaną zamieszczone na naszej stronie
.

                Na Niebiesko dla Autyzmu - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Warce


 

Rekrutacja uzupełniająca | Publiczne Przedszkole Małe Aniołki

 

Zainteresowanych Rodziców prosimy o zapoznanie się z wynikami rekrutacji, które są dostepne na stronie https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/przedszkole


 

Uprzejmie informujemy, że od 14 kwietnia (od godz. 09:00)  do 16 kwietnia 2021r. (do godz. 15:00)
 odbędzie się REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  na wolne miejsca do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Wniosek należy wypełnić elektronicznie poprzez stronę: https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/przedszkole

Następnie wypełniony Wniosek należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru w wersji papierowej (podpisany) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów w terminie do 16 kwietnia 2021r. (do godz. 15:00)

Do WNIOSKU należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów:

Dokumenty do pobrania na dole strony: Nabór - Szczegóły jednostki organizacyjnej (pcss.pl)

  1. OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

  2. OŚWIADCZENIE RODZICA O ZATRUDNIENIU

  3. OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

  4. KOPIĘ ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KANDYDATA, RODZICÓW, RODZEŃSTWA  


 

Jest nam niezwykle miło poinformować, że średniaki i starszaki z naszego przedszkola, a wiec dzieci z pięciu grup, otrzymały prezenty – książeczki edukacyjne „Kolejowe podróże z Ambasadorką Bezpieczeństwa” wraz z notesem oraz trzy planszowe gry edukacyjne w ramach kolejnej odsłony Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Bezpieczny Przejazd”. Akcja ta nieustannie propaguje bezpieczne zachowania na przejazdach kolejowo - drogowych oraz terenach kolejowych. Dziękujemy Pracownikom PKP Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie: Pani Annie Sikora, Panu Dariuszowi Sadowskiemu i Panu Piotrowi Łabaj, że o nas pamiętali i dbają o nasze bezpieczeństwo. Sprawiliście nam ogromną radość… Była to dla nas okazja, aby nawet w tym trudnym czasie, w jakim wszyscy się znajdujemy - w wyniku pandemii, porozmawiać z dziećmi na temat bezpieczeństwa i czujności którą mamy zawsze zachowywać podczas przekraczania przejazdów kolejowo – drogowych… Mamy nadzieję, że dzięki takim działaniom i poprzez naszych podopiecznych trafimy również do świadomości Rodziców, którzy zawsze będą potrafili świadomie, bezpiecznie a przede wszystkim czujnie pokonywać przejazdy kolejowo – drogowe, gdyż pośpiech, ignorancja, brawura i brak rozsądku to najwięksi zabójcy na torach. Tarczą, chroniącą kierowców i pieszych przed nieszczęściem, jest wiedza na temat przepisów i odpowiedzialność za siebie oraz inne osoby. Dlatego w tym miejscu jeszcze raz dziękujemy Pracownikom PKP Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie, że poprzez szeroko zakrojone działania edukują uczestników ruchu drogowego – nawet tych najmniejszych - i walczą o to, co najcenniejsze: ludzkie zdrowie i życie.

Więcej o tej niezwykle cennej Kampani Społecznej… https://www.bezpieczny-przejazd.pl

 

 


 

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia - Ministerstwo  Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 29 marca do 11 kwietnia 2021r. ograniczone zostaje stacjonarne funkcjonowanie przedszkola. Ograniczenie to polega na prowadzeniu zajęć stacjonarnych dla dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wsparciem zostaną objęte rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii, realizuje zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzic/e spełniający jedno z niżej wymienionych kryteriów korzystają z opieki przedszkola na dotychczasowych warunkach.

Na Wniosek rodziców w okresie od 29 marca do 11 kwietnia 2021r. do przedszkola uczęszczać mogą:

1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) dzieci rodziców, którzy:

     a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

     b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

    c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID

    d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

    e) wykonują działania ratownicze,

    f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

    g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

    h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

    i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

     j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

    k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek 

Dla przedszkolaków, których Rodzice/opiekunowie prawni nie spełniają żadnego z w/w kryteriów, zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez komunikator na stronie iPrzedszkole.

Bardzo prosimy Rodziców spełniających rządowe kryteria o najszybsze zgłoszenie dziecka w celu zorganizowania opieki i żywienia poprzez:

- komunikator: iprzedszkole

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefon: 17 2216752

 


 

SZANOWNI RODZICE

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem, informacja o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola jest dostępna od 23 marca na stronie: https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/przedszkole

Do 26 marca do godz. 15.00 należy wejść na stronę, kliknąć w swoje dziecko, które zostało zakwalifikowane a system zmieni status na przyjęte - uwaga, jest to już automatyczne potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola.

Zainteresowanych Rodziców prosimy o zapoznanie się z wynikami rekrutacji.


 

Dnia 22 marca obchodziliśmy ŚWIATOWY DZIEŃ WODY.  Święto zostało ustanowione w celu podniesienia świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jakie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Obchody święta przyczyniają się do pogłębianie szacunku do wody, która ze względu na swą pozorną dostępność w warunkach klimatu umiarkowanego, często bywa marnotrawiona.

               W grupie I ten dzień miał na celu rozwijanie zainteresowań dzieci o otaczającym je świecie oraz rozbudzenie  poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej; uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Dzieci brały udział w zabawach umysłowych (rozwiązywanie zagadek, burza mózgów); muzycznych oraz ruchowych. Najwięcej frajdy sprawiły im ćwiczenia oddechowe: Zadania przeplatane były muzyką i zabawami rytmicznymi oraz bajką edukacyjną „Niezwykła podróż kropelki. 

 

                Przedszkolaki z grupy V w ŚWIATOWY DZIEŃ WODY rozpoczęły kontynuację II etapu projektu "Zdrowo jem, więcej wiem". Wspólnie przeszły alejkami osiedla w niebieskich strojach symbolizujących wodę z niebieską parasolką na czele z hasłem ”Woda to: życie i zdrowie”. Przemarsz ten miał na celu przypomnienie całej społeczności lokalnej, że woda jest ważna w diecie jak oraz w życiu roślin, zwierząt i ludzi, że jest to skarb, który należy oszczędzać. Następnie w ramach tematu "Źródło życia i zdrowia - woda" dzieci zastanawiały się co się stanie, kiedy przez pustynię przepłynie woda – magiczny strumień. Swoje przemyślenia przelały na papier i utworzyły wizualizację wpływu wody na rozwój przyrody i środowiska na pustyni.

 

                W grupie VI dzieci dowiedziały się, że woda ma duże znaczenie dla roślin, zwierząt i organizmu człowieka, a jej brak może być bardzo dużym problemem. Przedszkolaki oglądały film edukacyjny o problemie dostępu do wody pitnej na świecie i przyczynach ciężkiej sytuacji w najuboższych krajach świata z powodu braku wody. Z filmu dowiedziały się, że są fundacje, które pomagają ubogim krajom poprzez m.in. budowę studni głębinowych, pomp wodnych, które zagwarantują dostęp do czystej wody setkom dzieci. Po dużej dawce wiedzy dzieci rysowały nt. Dlaczego warto dbać o wodę.

 

Wszystkie przedszkolaki już wiedzą, że woda jest niezbędnym źródłem życia i należy o nią dbać, a więc nie marnujmy WODY!.


 

"Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi
Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni
Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis
Zapachniało, zajaśniało wiosna, ach to ty
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty..."
                                      Marek Grechuta/ Anawa

  

Nareszcie przybyła tak oczekiwana przez wszystkich WIOSNA!!! Ta piękna, kolorowa, słoneczna pora roku sprawia, iż w naszych sercach i przedszkolu jest więcej kolorów, radości i słońca!!!

W dniu 19 marca, w piątek, dzieci z naszego przedszkola świętowały Pierwszy Dzień Wiosny. Tradycyjnie, przedszkolaki ubrane były w piękne zielone stroje… Zapachniało wiosną… Uroczystość powitania Wiosny rozpoczęła się od konkursów, gier i zabaw związanych z tematyką pór roku. Podczas zajęć w każdej grupie dzieci miały okazję wykazać się znajomością i wiedzą o nadchodzącej porze roku, rozwiązywały zagadki i wykonywały zadania dotyczące tej pory roku. Wiosna kojarzy się z pierwszymi ciepłymi promieniami słońca, z ociepleniem, roztopami i błotem pośniegowym.. Kojarzy się także ze śpiewem ptaków i budzącą się do życia przyrodą, z obecnością roześmianych dzieci na podwórkach i spacerujących ludziach w parkach…

W salach przedszkolnych pojawiały się ZIELONE KĄCIKI PRZYRODY. Każda grupa dzieci z pomocą pań sadziła szczypiorek i kwiatki, dzieci siały rzeżuchę oraz inne wiosenne roślinki. Podczas prac w kącikach przyrody przedszkolaki dowiedziały się, czego potrzebują rośliny, aby rosnąć, jakie są etapy sadzenia roślin oraz miały możliwość obserwowania jak kiełkują roślinki. Podczas tych zajęć dzieci rozwijały wiedzę na temat przyrody i roślin, uczyły się dbania i odpowiedzialności za swoją pracę-wyhodowanie roślinki.
Nie ulega wątpliwości, że starania naszych wspaniałych Przedszkolaków sprawią, że Wiosna zawita do nas na dobre!

      

                                            

   


 

21 marca kolorowe skarpetki na stopach oznaczają "KOCHAM CIĘ TAKIM, JAKIM JESTEŚ!"

19.03.2021r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy Światowy Dzień Zespołu Downa zwany też ,,Dniem Kolorowej Skarpetki’’ który w tym roku wypada w niedzielę. Jest to święto ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Down Syndrome International (DSI), mające na celu budowanie świadomości na temat tego, czym jest Zespół Downa, a także tolerancji i wrażliwości na potrzeby osób nim dotkniętych. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.
Data obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa  nie jest przypadkowa – dzień 21 marca czyli 3 miesiąca patronuje rozpoczynającej się wiośnie i narodzinom ludzi niezwykłych, data wiąże się również z istotą zaburzenia – trisomią  21 chromosomu. Zespół Downa jest odmiennością biologiczną człowieka, którego natura wyposażyła w dodatkową informację genetyczną zawartą w chromosomie 21. To właśnie dodatkowy, trzeci chromosom w 21 parze składających się z łańcuchów DNA chromosomów w ludzkich komórkach powoduje występowanie tej wady genetycznej, modyfikuje rozwój i kształtuje cechy wyróżniające daną osobę spośród innych ludzi. W efekcie dochodzi do zmian tempa rozwoju danej osoby. Najdotkliwiej odczuwanym przez osoby z Zespołem Downa zaburzeniem jest osłabienie procesu zapamiętywania i zaburzenie mowy. Nazwa tej wady genetycznej pochodzi od nazwiska angielskiego lekarza Johna Langdona Downa, który w 1866 r. pierwszy opisał podobieństwo grupy osób z odmiennym rozwojem, które nie były ze sobą spokrewnione.

                   Nasze przedszkole już po raz kolejny przystąpiło do obchodów związanych z tym dniem. W piątek wszystkie dzieci oraz pracownicy przedszkola założyli dwie różne najbardziej zwariowane i kolorowe skarpetki (oczywiście nie do pary!) ponieważ chromosom przypomina kształt skarpetki. Oprócz skarpetek na stopach, tego dnia przedszkolaki również ozdabiały i kolorowały papierowe skarpetki - oczywiście tak, aby każda z nich była inna i nie pasowała do pozostałych.A dlaczego właśnie kolorowe skarpetki nie do pary?
Kolorowe skarpetki to symbol solidaryzowania się z ludźmi chorymi na Zespół Downa. Kiedy je nosimy, wyrażamy tolerancję, zrozumienie i wsparcie dla tych osób . Wysyłamy też sygnał o miłości do tego, co inne i niezwykłe. Coraz popularniejsze, kolorowe skarpetki nie do pary nadal uważane są za wyjątkowe i sprawiają, że właściciel wyróżnia się w tłumie. Tak samo na co dzień czują się osoby z zespołem Downa – odmienne na tle jednolitego tłumu. Mimo, że różnią się, niczym jedna skarpetka od drugiej, potrafią wnieść w nasze życie mnóstwo kolorów i radości. 21 marca zakładamy 
dwie inne skarpetki, by pokazać, że bycie "innym niż inni" nie oznacza niczego złego.
 


 

Grafika wektorowa Lemoniada, obrazy wektorowe, Lemoniada ilustracje i  kliparty

Kwaśny środek, skórka żółta
Kroisz plastry w kształcie kółka.
Sok z niej zdrowy, smakowity
Do napojów znakomity”

Na wtorkowych zajęciach dzieci z grupy V poznały kolejną literkę z alfabetu a była nią literka ,,C’’. Kojarzy się nam ona ze znanym egzotycznym owocem czyli cytryną. Korzystając z tego, że dzieciaki dowiedziały się o wielu zaletach spożywania tego owocu postanowiliśmy wykonać orzeźwiającą lemoniadę. Dzieciaki przyzwyczajone do słodkich soczków dość trudno przekonać do picia czystej wody, która świetnie gasi pragnienie. Czasem jednak mamy ochotę napić się czegoś co nie tylko orzeźwia , ale dostarcza nam smaku, dlatego właśnie lemoniada jest tak popularna. Różnego rodzaju soki oraz napoje, które kupujemy w sklepie zawierają bardzo dużo cukru oraz pełno konserwantów. Dlatego warto samemu przygotować pyszną, zdrową lemoniadę. Przygotowanie tego napoju rozpoczęliśmy od dokładnego umycia i pokrojenia owoców. Dzieci przed przystąpieniem do pracy starannie umyły ręce. Potem każde z nich samodzielnie pozyskiwało sok z cytryny za pomocą wyciskarki. Wszystkie z zapartym tchem śledziły ilość przybywającego soku. Kolejnym etapem było wymieszanie soku z wodą. Żeby lemoniada jeszcze lepiej smakowała dodaliśmy niewielką ilość miodu kilka liści mięty i pokrojonej na krążki limonki. Kiedy wszystkie składniki zostały połączone, dzieci ozdobiły sobie brzegi kubków poprzez zanurzanie w soku z cytryny a następnie obtaczanie w kolorowej posypce. W tak przygotowanych kubkach i za pomocą kolorowych rurek nastąpiła degustacja wspólnie przygotowanej lemoniady. Napój wszystkim bardzo smakował, a dzieci obiecały przygotować zdrową lemoniadę również w domu.

     

   

Pierwszy Dzień Wiosny | Rypin.tv

Już niedługo, bo 21 marca nadejdzie kalendarzowa wiosna. W związku z tym w piątek dzieci z wszystkich grup przywitają pierwszy dzień wiosny. 
Zwracamy się z prośbą do rodziców, aby wszystkie dzieci w tym dniu przyszły do przedszkola  
UBRANE NA ZIELONOMile widziane wiosenne elementy stroju.

Światowy Dzień Zespołu Downa | "Nasza Bajka" - żłobek prywatny, Szczecin 

 

W piatek będziemy również obchodzić Dzień Kolorowej Skarpetki. W 2021 roku święto to przypada również na 21 marca i jest ściśle związane z obchodami Światowego Dnia Zespołu Downa. Tego dnia wypada założyć do przedszkola RÓŻNOKOLOROWE SKARPETKI NIE DO PARY i dać w ten sposób wyraz solidarności z osobami z trisomią 21 chromosomu.