Blue Flower

Aktualności

Informujemy, że w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp. 14 kwietnia 2021 r. o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji dzieci, rodziców i pracowników naszego przedszkola.

Już dziś serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi i wszystkich zainteresowanych.


 

     MGOK Sędziszów Małopolski - Aktualności

            Troje starszaków z naszego przedszkola wzięło udział w pierwszej edycji GMINNEGO KONKURSU NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ, którego organizatorem był był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Konkurs został zorganizowany m.in. po to, by aktywizować dzieci, które przebywają obecnie w domach. Jego tematem było wykonanie pisanki wielkanocnej techniką dowolną natomiast celem rozwijanie wrażliwości artystycznej, rozpowszechnianie idei prac ręcznych jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu, rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczestników konkursu oraz upowszechnianie i pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
             Dziękujemy naszym przedszkolakom z najstarszych grup, które wykonały prace na konkurs z pomocą rodziców i nauczycieli. Niestety nie udało się zdobyć żadnych nagród, ale za to nasi mali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział. Zachęcamy wszystkie dzieci do udziału w kolejnych następnych konkursach.

Więcej o konkursie na stronie TvS

  


 

Z okazji ŚWIATOWEGO DNIA ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU serca naszych przedszkolaków zaświeciły się na niebiesko!
Dzieci w swoich domach wykonały pracę plastyczną w kolorze niebieskim. W ten sposób chciały pokazać, że pamiętają i solidaryzują się z osobami z autyzmem, z naszymi kolegami i koleżankami nie tylko w kwietniu, ale przez cały rok!

 

                                                               Julian Bieniek

                          

                                                             Monika Wszołek

                          

                                                                 Michasia i Mikołaj Żurek

                                                                        Wiktoria Kalisztan

                         

                                                                             Maja Skitał

                                  

                                                                    Joasia Siporska

               

                                                                       Kamil Węgrzyn

               

                                                                Bartek Węgrzyn

               


 

        Kartki świąteczne wielkanocne do wysłania. E-kartki wielkanocne SMS,  FACEBOOK, MAIL. Najpiękniejsze wielkanocne kartki i życzenia 4.04.2021 |  Kurier Poranny    

                             Z okazji Świąt Wielkanocnych 
                            Rodzicom i Dzieciom
                                       oraz
               wszystkim odwiedzającym naszą stronę
                składamy Najserdeczniejsze Życzenia:
               zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności 
                          i radości płynącej z faktu 
                      Zmartwychwstania Pańskiego,
               słonecznej wiosny budzącej się do życia 
                           oraz pogody w sercu

                                              
                 Dyrekcja oraz Pracownicy i Dzieci 
           Publicznego Przedszkola Nr 2 im. J. Korczaka
 
                            w Sędziszowie Młp.


 

                BĄDŹ NIEBIESKI! Światowy Dzień Świadomości Autyzmu : Moje@Giżycko

 

2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia rozpoczynają się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, stawiającego sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin.

W kwietniu razem promujmy empatię, otwartość i zrozumienia dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Wspólnie twórzmy przyjazne otoczenie i pamiętajmy o tym jak ważna jest akceptacja różnorodności i odmienności rozwojowej. Nie pozwólmy na izolację, dyskryminację i łamanie praw osób z autyzmem.

Z tej okazji 2 kwietnia nasze serca powinny zaświecić się na niebiesko! Kolorem niebieskim wyraźmy swoją solidarność z osobami z autyzmem.

W związku z tym zachęcamy, aby dzieci w swoich domach wykonały pracę plastyczną w kolorze niebieskim. W ten sposób, chcielibyśmy zaznaczyć, że pamiętamy i solidaryzujemy się z osobami z autyzmem, z naszymi kolegami i koleżankami.

Rodzice nadsyłajcie zdjęcia swoich pociech z pracami do 6 kwietnia 2021  z dopiskiem w tytule "niebieska praca" na adres przedszkola  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zdjęcia zostaną zamieszczone na naszej stronie
.

                Na Niebiesko dla Autyzmu - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Warce


 

Rekrutacja uzupełniająca | Publiczne Przedszkole Małe Aniołki

 

Zainteresowanych Rodziców prosimy o zapoznanie się z wynikami rekrutacji, które są dostepne na stronie https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/przedszkole


 

Uprzejmie informujemy, że od 14 kwietnia (od godz. 09:00)  do 16 kwietnia 2021r. (do godz. 15:00)
 odbędzie się REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  na wolne miejsca do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Wniosek należy wypełnić elektronicznie poprzez stronę: https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/przedszkole

Następnie wypełniony Wniosek należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru w wersji papierowej (podpisany) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów w terminie do 16 kwietnia 2021r. (do godz. 15:00)

Do WNIOSKU należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów:

Dokumenty do pobrania na dole strony: Nabór - Szczegóły jednostki organizacyjnej (pcss.pl)

  1. OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

  2. OŚWIADCZENIE RODZICA O ZATRUDNIENIU

  3. OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

  4. KOPIĘ ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KANDYDATA, RODZICÓW, RODZEŃSTWA  


 

Jest nam niezwykle miło poinformować, że średniaki i starszaki z naszego przedszkola, a wiec dzieci z pięciu grup, otrzymały prezenty – książeczki edukacyjne „Kolejowe podróże z Ambasadorką Bezpieczeństwa” wraz z notesem oraz trzy planszowe gry edukacyjne w ramach kolejnej odsłony Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Bezpieczny Przejazd”. Akcja ta nieustannie propaguje bezpieczne zachowania na przejazdach kolejowo - drogowych oraz terenach kolejowych. Dziękujemy Pracownikom PKP Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie: Pani Annie Sikora, Panu Dariuszowi Sadowskiemu i Panu Piotrowi Łabaj, że o nas pamiętali i dbają o nasze bezpieczeństwo. Sprawiliście nam ogromną radość… Była to dla nas okazja, aby nawet w tym trudnym czasie, w jakim wszyscy się znajdujemy - w wyniku pandemii, porozmawiać z dziećmi na temat bezpieczeństwa i czujności którą mamy zawsze zachowywać podczas przekraczania przejazdów kolejowo – drogowych… Mamy nadzieję, że dzięki takim działaniom i poprzez naszych podopiecznych trafimy również do świadomości Rodziców, którzy zawsze będą potrafili świadomie, bezpiecznie a przede wszystkim czujnie pokonywać przejazdy kolejowo – drogowe, gdyż pośpiech, ignorancja, brawura i brak rozsądku to najwięksi zabójcy na torach. Tarczą, chroniącą kierowców i pieszych przed nieszczęściem, jest wiedza na temat przepisów i odpowiedzialność za siebie oraz inne osoby. Dlatego w tym miejscu jeszcze raz dziękujemy Pracownikom PKP Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie, że poprzez szeroko zakrojone działania edukują uczestników ruchu drogowego – nawet tych najmniejszych - i walczą o to, co najcenniejsze: ludzkie zdrowie i życie.

Więcej o tej niezwykle cennej Kampani Społecznej… https://www.bezpieczny-przejazd.pl

 

 


 

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia - Ministerstwo  Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 29 marca do 11 kwietnia 2021r. ograniczone zostaje stacjonarne funkcjonowanie przedszkola. Ograniczenie to polega na prowadzeniu zajęć stacjonarnych dla dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wsparciem zostaną objęte rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii, realizuje zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzic/e spełniający jedno z niżej wymienionych kryteriów korzystają z opieki przedszkola na dotychczasowych warunkach.

Na Wniosek rodziców w okresie od 29 marca do 11 kwietnia 2021r. do przedszkola uczęszczać mogą:

1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) dzieci rodziców, którzy:

     a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

     b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

    c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID

    d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

    e) wykonują działania ratownicze,

    f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

    g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

    h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

    i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

     j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

    k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek 

Dla przedszkolaków, których Rodzice/opiekunowie prawni nie spełniają żadnego z w/w kryteriów, zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez komunikator na stronie iPrzedszkole.

Bardzo prosimy Rodziców spełniających rządowe kryteria o najszybsze zgłoszenie dziecka w celu zorganizowania opieki i żywienia poprzez:

- komunikator: iprzedszkole

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefon: 17 2216752

 


 

SZANOWNI RODZICE

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem, informacja o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola jest dostępna od 23 marca na stronie: https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/przedszkole

Do 26 marca do godz. 15.00 należy wejść na stronę, kliknąć w swoje dziecko, które zostało zakwalifikowane a system zmieni status na przyjęte - uwaga, jest to już automatyczne potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola.

Zainteresowanych Rodziców prosimy o zapoznanie się z wynikami rekrutacji.


 

Dnia 22 marca obchodziliśmy ŚWIATOWY DZIEŃ WODY.  Święto zostało ustanowione w celu podniesienia świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jakie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Obchody święta przyczyniają się do pogłębianie szacunku do wody, która ze względu na swą pozorną dostępność w warunkach klimatu umiarkowanego, często bywa marnotrawiona.

               W grupie I ten dzień miał na celu rozwijanie zainteresowań dzieci o otaczającym je świecie oraz rozbudzenie  poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej; uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Dzieci brały udział w zabawach umysłowych (rozwiązywanie zagadek, burza mózgów); muzycznych oraz ruchowych. Najwięcej frajdy sprawiły im ćwiczenia oddechowe: Zadania przeplatane były muzyką i zabawami rytmicznymi oraz bajką edukacyjną „Niezwykła podróż kropelki. 

 

                Przedszkolaki z grupy V w ŚWIATOWY DZIEŃ WODY rozpoczęły kontynuację II etapu projektu "Zdrowo jem, więcej wiem". Wspólnie przeszły alejkami osiedla w niebieskich strojach symbolizujących wodę z niebieską parasolką na czele z hasłem ”Woda to: życie i zdrowie”. Przemarsz ten miał na celu przypomnienie całej społeczności lokalnej, że woda jest ważna w diecie jak oraz w życiu roślin, zwierząt i ludzi, że jest to skarb, który należy oszczędzać. Następnie w ramach tematu "Źródło życia i zdrowia - woda" dzieci zastanawiały się co się stanie, kiedy przez pustynię przepłynie woda – magiczny strumień. Swoje przemyślenia przelały na papier i utworzyły wizualizację wpływu wody na rozwój przyrody i środowiska na pustyni.

 

                W grupie VI dzieci dowiedziały się, że woda ma duże znaczenie dla roślin, zwierząt i organizmu człowieka, a jej brak może być bardzo dużym problemem. Przedszkolaki oglądały film edukacyjny o problemie dostępu do wody pitnej na świecie i przyczynach ciężkiej sytuacji w najuboższych krajach świata z powodu braku wody. Z filmu dowiedziały się, że są fundacje, które pomagają ubogim krajom poprzez m.in. budowę studni głębinowych, pomp wodnych, które zagwarantują dostęp do czystej wody setkom dzieci. Po dużej dawce wiedzy dzieci rysowały nt. Dlaczego warto dbać o wodę.

 

Wszystkie przedszkolaki już wiedzą, że woda jest niezbędnym źródłem życia i należy o nią dbać, a więc nie marnujmy WODY!.